Antistasi

Σε μια εποχή παγκόσμιας εξαπάτησης, η μαρτυρία της αλήθειας είναι ενέργεια επαναστατική (George Orwell)

Η Ελλάδα αλλάζει δραματικά τα τελευταία χρόνια, επηρεαζόμενη από πλήθος εξωγενών και εσωτερικών παραγόντων, οι οποίοι επενεργούν διαρκώς και κατά τρόπο διαφορετικό στο σώμα της κοινωνίας.

Όπως σημειώνουν στην ετήσια έκθεσή τους οι ερευνητές του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, “η Ελλάδα εμφανίζεται στο μεταίχμιο σοβαρής κοινωνικής διεργασίας, στην οποία κεντρικό ρόλο παίζουν οι ξένοι μετανάστες, η παρουσία των οποίων ασκεί πολυεπίπεδες επιρροές στη σύνθεση του πληθυσμού, στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και σ’ αυτή ακόμη τη συμπεριφορά και τα πρότυπα του γηγενούς πληθυσμού”.

Σε όλες τις τελευταίες εκθέσεις που παρουσιάζουν, επισημαίνονται τα παρακάτω: Ότι η χώρα την τελευταία δεκαετία δεν αναπτύσσεται, και ότι πορεύεται με ρυθμούς που δεν αρκούν για να φθάσει το επίπεδο των εταίρων της, μαστίζεται από την ανεργία των νέων, γερνάει ως χώρα (η ηλικιακή ομάδα των 65-79 ετών αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 50% στα επόμενα χρόνια με παράλληλη μείωση των νέων μέχρι 14 ετών), αλλά ανανεώνεται από τους μετανάστες! Παράλληλα, δείχνει να πλουτίζει ανισόρροπα, εμφανίζοντας μία πλασματική άνοδο του βιοτικού επιπέδου, με διατήρηση όμως των ανισοτήτων, καθώς σημαντική μερίδα του πληθυσμού αδυνατεί να καλύψει τα στοιχειώδη έξοδα όπως αυτά της υγείας και της παιδείας.

Το 1951 οι ηλικιωμένοι Έλληνες ηλικίας 65 έως 79 ετών αποτελούσαν μόλις του 7% του συνολικού πληθυσμού, το 1998 το 13%, το 2005 το ποσοστό αυξήθηκε στο 14,4%, ενώ υπολογίζεται ότι το 2025 θα αποτελούν το 23% του πληθυσμού. Αντίστοιχα, συρρικνώνεται το ποσοστό των παιδιών ηλικίας έως 14 ετών. Ενώ το 1981 τα παιδιά ηλικίας έως 14 ετών αποτελούσαν το 24% του συνολικού πληθυσμού, το 2005 η αναλογία τους μειώθηκε στο 14%. Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι, ενώ το 1981 για κάθε 100 παιδιά στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν 54 ηλικιωμένοι, το 2005 για κάθε 100 παιδιά αντιστοιχούσαν 126 ηλικιωμένοι. Δηλαδή, μέσα σε λιγότερο από 30 χρόνια η αναλογία ηλικιωμένων προς παιδιά διπλασιάστηκε.

Συγχρόνως, διαμορφώθηκαν νέες τάσεις στη δημογραφική συμπεριφορά των ατόμων, όπως καθυστέρηση στη σύναψη του πρώτου γάμου, αύξηση των διαζυγίων, μείωση των ανεπιθύμητων γεννήσεων, αύξηση των μονογονεϊκών νοικοκυριών. Οι λόγοι, για τους οποίους τα ζευγάρια δεν αποκτούν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν είναι κυρίως οικονομικοί και λόγοι που σχετίζονται με την έλλειψη μέτρων στήριξης της οικογένειας. Σημαντικός παράγοντας όσον αφορά την απόκτηση παιδιών είναι η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του νοικοκυριού και των στεγαστικών συνθηκών.

Σύμφωνα με όλες τις εκθέσεις του Eθνικού Kέντρου Kοινωνικών Eρευνών, στη χώρα μας ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού αδυνατεί να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες του, μη μπορώντας να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά αγαθά όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η απασχόληση κ.λπ.

Και η Ευρώπη όμως δεν πάει καλύτερα…

Υπολογίζεται ότι έως το 2060 ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Ευρώπης ηλικίας 15 έως 64 ετών θα μειωθεί κατά 15%. Μέσα στα επόμενα 50 χρόνια η αναλογία των οικονομικά ενεργών ατόμων προς τα άτομα άνω των 65 ετών, αναμένεται να υποχωρήσει σε 2 προς 1, ενώ συνολικά το εργατικό δυναμικό υπολογίζεται ότι θα υποχωρήσει κατά περίπου 19 εκατ. άτομα. Αυτά υπό την προϋπόθεση των σημερινών συνθηκών. Όμως έρχεται να προστεθεί και η αλλόφυλη πλημμυρίδα που αντικαθιστά το εργατικό δυναμικό και γενικά τον συνολικό πληθυσμό της Ευρώπης. Δηλαδή η Ευρώπη αλλάζει πρόσωπο.

__________________

Πηγή:  autonomoi12.blogspot.com

Βίντεο

Μόνιμα