Antistasi

Φωτογραφία του Παναγιώτης Κλεοβούλου.

Πλείστες γενετικές έρευνες κατά τα τελευταία έτη καταδεικνύουν αυτό που αποτελούσε κοινή πεποίθηση για το σύνολο του Ελληνικού λαού, ότι δηλαδή οι σύγχρονοι Έλληνες, κατά μέγιστο μέρος, είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων.

Μία τελευταία γενετική έρευνα διεθνούς ομάδας γενετιστών καθηγητών του πανεπιστημίου Χάρβαρντ των ΗΠΑ, υπό τη διεύθυνση του Ελληνικής καταγωγής καθηγητού Σταματογιαννόπουλου, η οποία διήρκησε 15 έτη και τα πορίσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο διεθνές περιοδικό International Science Review και αναδημοσιεύθηκαν  στο επιστημονικό ένθετο της εφημερίδας Βήμα των Αθηνών, ημερομηνίας 6/8/2017, με τον τίτλο Βήμα Science, διαφωτίζουν, για πρώτη φορά, τη φυλετική σχέση μεταξύ Μυκηναίων και Μινωιτών, κατά τρόπο οριστικό και τελεσίδικο, καταρρίπτοντας τις επί του αντιθέτου αντιλήψεις των δύο τελευταίων αιώνων και επιβεβαιώνοντας την Αρχαία Ελληνική γραμματεία.

Σύμφωνα με τα εν λόγω πορίσματα, Μινωίτες και Μυκηναίοι δεν αποτελούσαν, όπως διδασκόμασταν στα σχολεία μας, δύο διαφορετικές φυλές εκ των οποίων οι Μυκηναίοι Έλληνες Iνδοευρωπαίοι και οι Μινωίτες Προέλληνες, αγνώστου καταγωγής, αλλά και οι δύο ως άνω πληθυσμοί είχαν ταυτόσημα DNA, δηλαδή ανήκαν στην ίδια φυλή και είλκυαν την καταγωγή τους από τους νεολιθικούς κατοίκους της Ελληνικής Χερσονήσου του Αιγαίου και της Δυτικής Μ. Ασίας, δηλαδή από την αρχαία θρυλική χώρα Αιγηίδα.

Πέραν τούτου, η έρευνα, προβαίνοντας και σε γενετικές συγκρίσεις των σύγχρονων Ελλήνων με τους Μινωίτες και Μυκηναίους, άγεται στο επιστημονικό συμπέρασμα ότι οι σύγχρονοι Έλληνες ταυτίζονται γενετικά με τους Μινωίτες και Μυκηναίους σε ποσοστό 70%. Καταδεικνύεται δηλαδή, κατά τον πλέον επιστημονικό τρόπο, μια αδιάσπαστη φυλετική συνέχεια του ευρύτερου ελληνικού χώρου από τη νεολιθική εποχή έως και σήμερα.

Οι πιο πάνω έρευνες καταρρίπτουν κατά τον πλέον αδιάψευστο τρόπο τις παρωχημένες θεωρίες, που ωστόσο διδάσκονται ως θέσφατο στα σχολεία, στα παιδιά μας, περί δήθεν εισβολής από Βορρά των υποτιθέμενων Ινδοευρωπαίων Ελλήνων στον Ελληνικό χώρο περί το 2000 π,χ και της καθυπόταξης σ΄ αυτούς των υποτιθέμενων Προελλήνων-Πελασγών, Ετεοκρητών και Ετεοκυπρίων και διαφόρων άλλων φύλων, τα οποία υποτίθεται ότι ζούσαν στον Ελληνικό χώρο πριν από την κάθοδο των Ελλήνων.

Επιβεβαιώνεται περαιτέρω, κατά τρόπο πανηγυρικό, η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, η οποία δεν αναγνωρίζει Προέλληνες αλλά ομιλεί περί αυτοχθονίας των Ελλήνων στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο, τους οποίους θεωρούν απόγονους του Έλληνα γιου του Δευκαλίωνα και της Πύρας. Η πραγματικότητα, όπως έχει καταδείξει η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, τα πορίσματα των ανασκαφικών ερευνών Τσούντας, Μαρινάτος, η επιστήμη της παλαιοανθρωπολογίας (Πουλιανός) και πλέον σήμερα η επιστήμη της μοριακής γενετικής, ο Ελληνικός χώρος ένθεν και ένθεν του Αιγαίου κατοικείται αδιαλείπτως από τη νεολιθική εποχή έως σήμερα, από την ίδια φυλή, η οποία κατά το διάβα της Ιστορίας έλαβε διαφορετικά ονόματα καταλήγοντας στο όνομα Έλληνες από το 1000 π.χ έως σήμερα.

 

Πέραν των ως άνω η πιο πάνω έρευνα πιστοποιεί την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και σ΄ ένα άλλο μείζον θέμα, αυτό της καταγωγής των νεολιθικών γεωργών της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, οι οποίοι σύμφωνα με την έρευνα είχαν γενετική προέλευση από το Αιγαίο. Επιβεβαιώνεται δηλαδή η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, η οποία ομιλεί περί ενός πολύ πρώιμου νεολιθικού εποικισμού από το Αιγαίο προς τη Βόρεια Ευρώπη, στον οποίο εποικισμό πρέπει να αποδοθούν οι προϊστορικοί πολιτισμοί του Βορειοευρωπαικού χώρου, Είναι σαφές ότι η παλινόστηση των νεολιθικών αυτών εποίκων προς την κοιτίδα τους, δηλαδή το Αιγαίο και της πέριξ αυτού περιοχής κατά τα χρόνια της εποχής του χαλκού, συνεπεία της προφανούς πίεσης των αυτοχθόνων βορειοευρωπαικών λαών, εντός των οποίων διαβιούσαν, έφερε τα αλλεπάλληλα μεταναστευτικά ρεύματα στον Ελλαδικό χώρο κατά τη δεύτερη χιλιετία π.χ με τελευταίο αυτό των Δωριέων. Δεν ήταν δηλαδή εισβολή των ανύπαρκτων ινδοευρωπαίων αλλά παλινόστηση των νεολιθικών Πρωτοελλήνων στην κοιτίδα τους.

Έκπληξη, εν όψει των πιο πάνω, προκαλεί άρθρο της εφημερίδας της Χρυσής Αυγής, στην έκδοση της 9 Αυγούστου 2017, στη σελίδα 18, το οποίο,  παρότι παραπέμπει στα πιο πάνω επιστημονικά πορίσματα και επαίρεται για την καταγωγή των σύγχρονων Ελλήνων από τους Αρχαίους Μηνωίτες και Μυκηναίους, εντούτοις στον επίλογο του άρθρου, όλως παραδόξως, χωρίς έρεισμα στα ως άνω επιστημονικά πορίσματα στα οποία παραπέμπει, επιχειρεί τη διαστρέβλωση τους αναφερόμενο σε διαδοχικά μεταναστευτικά στρώματα τα οποία προστίθεντο στο αρχαίο αιγιακό πληθυσμιακό υπόστρωμα των Ελλήνων καθιστώντας τους Έλληνες όχι ως πλήρως σχηματισμένους από τα βάθη της προϊστορίας αλλά ως ένα λαό στη διαδικασία του γίγνεσθαι. Ενδεχομένως δια του επιλόγου αυτού να επιχειρείται «για την τιμή των όπλων» να δικαιολογηθεί η επί δεκαετίες πεποίθηση της Χρυσής Αυγής ότι οι Έλληνες ήσαν Ινδοευρωπαϊκό φύλο το οποίο κατήλθε στην Ελλάδα το 2000 π.χ υποτάσσοντας ή εκδιώκοντας τους Προέλληνες (μεταξύ των οποίων και τους Μινωίτες) και ευρύτερα την ιδεολογική τους πεποίθηση ότι οι Έλληνες αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης φυλής της Λευκής, Ευρωπαϊκής Αρίας Φυλής. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το φαινόμενο είναι θλιβερό και λυπηρό διότι μιμείται την πάγια τακτική των κομουνιστών κατά την οποία  εάν η επιστήμη και θεωρία δεν συμφωνεί μαζί μας τόσο το χειρότερο γι΄ αυτή. Επιτέλους η Χρυσή Αυγή ας το καταλάβει ότι οι Έλληνες είναι αυτόχθονες και ανάδελφοι και αυτό είναι το προνόμιο και το καύχημά τους. Συνεπώς και οι Ευρωπαίοι είναι αλλόφυλοι και όχι ομόφυλοι των Ελλήνων καθώς επίσης και ότι η πρόσμιξη με τους λευκούς Ευρωπαίους νοθεύει την Ελληνική φυλή κατά τον ίδιο τρόπο που νοθεύει η πρόσμιξη με τους Αφρικανούς και Ασιάτες.

 

Βίντεο

Μόνιμα