Antistasi

Ο Α/ΕΔ Στρατηγός ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΗΤΑΝ ΠΡΟΔΟΤΗΣ;
Ἄν διαβάσει κανείς τό βιβλίο τοῦ Στρατηγοῦ Μπονάνου, «Ἡ Ἀλήθεια»(!!!), θά ἀντιληφθεῖ μέ τόν πιό τραγικό τρόπο, τί ἀνίκανα ἄτομα κρατοῦσαν στά χέρια τους τήν τύχη καί τήν τιμή τῆς Ἑλλάδας, ἐκεῖνα τά χρόνια…
Μιᾶς Ἑλλάδας, πού πάντα αἱματοβαμμένη ἔβγαινε ἀπό τά πεδία τῶν μαχῶν, θυσιάζοντας τά παιδιά της, στόν βωμό τῆς ἀρχαίας τους κληρονομιᾶς!
Καί αὐτήν τήν κληρονομιά, κάποιοι «νάνοι» στό ἠθικό ἀνάστημα, πολιτικοί καί ἀξιωματικοί, κατάφεραν νά τήν ἀμαυρώσουν, στήν προσπάθειά τους νά «ψηλώσουν» λίγο παραπάνω.
Εἶναι ξεκάθαρο, ὅτι ὁ Στρατηγός ὡς Α/ΕΔ, φέρει τήν μεγαλύτερη εὐθύνη γιά τήν δημιουργία τῆς κρίσης, μέ τό νά διατάξει τό Πραξικόπημα κατά τοῦ Μακαρίου. Ἀλλά καί μετά, ὁ τρόπος πού διαχειρίστηκε τήν δημιουργηθεῖσα κρίση, εἶναι ὁ κύριος λόγος, γιά τήν μή ἔγκαιρη προετοιμασία τῆς Ε.Φ., νά ἀντιμετωπίσει τήν Τουρκική Εἰσβολή, καθώς καί ὁ βασικός παράγοντας γιά τήν καθυστερημένη ἀντίδραση τοῦ ΓΕΕΦ.
Βέβαια, προσπαθεῖ σέ κάθε γραμμή τοῦ βιβλίου του, νά ρίξει τά βάρη στούς ἄλλους (σύνδρομο «Χατζηανέστη» στό Στρατοδικεῖο του ᾽22), γιά τά λάθη καί τήν ὀλιγωρία, πού φάνηκε στίς πρῶτες 2 μερες τῆς Τουρκικῆς Εἰσβολῆς, ἐνῶ τελείως «μέ ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ» εἶχε δώσει ἐντολή νά ἐκτελεστεῖ, μία βδομάδα πρίν, ἡ «διαταγή» τοῦ κατωτέρου του ἱεραρχικά, Ταξιάρχου Ἰωαννίδη, γιά τήν ἀνατροπή τοῦ Μακάριου.
Καί αὐτό, παρόλο πού γνώριζε τούς πολύ μεγάλους κινδύνους πού ἐγκυμονοῦσε αὐτή ἡ ἐνέργεια, γιά Ἑλλάδα καί Κύπρο.
Ὅταν ἦλθε σέ γνώση του, ἀπό κλιμάκια τῆς Ε.Υ.Π., ἀπό στρατιωτικούς μας ἀκόλουθους σέ διάφορες πρεσβεῖες, ἀπό πράκτορές μας στήν Μερσίνα, ἀλλά καί ἀπό τά ρεπορτάζ τοῦ BBC, ὅτι οἱ Τοῦρκοι εἶχαν ἐπιβιβαστεῖ στά ἀποβατικά καί ἦταν ἕτοιμοι γιά τήν εἰσβολή, ὄχι μόνο δέν φρόντισε νά διατάξει τό Γ.Ε.Ε.Φ., νά ἐφαρμόσει τά Σχέδια Ἀμύνης τῆς Νήσου, ἀλλά ἀντίθετα, τό ἀποπροσανατόλιζε, λέγοντας «μήν ἀντιδρᾶτε, οἱ Τοῦρκοι μπλοφάρουν»!
Καί ἀκόμα καί ὅταν οἱ Τοῦρκοι ἀποβιβάζονταν, κάνοντας «περίπατο» στό Πεντεμίλι, ἐκεῖνος ἔδινε λανθασμένες πληροφορίες καί κατευθύνσεις στό Ἐπιτελεῖο τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς, συνιστῶντας τους «αὐτοσυγκράτηση»!
Ἀκόμα καί ἄν ἦταν ἐξαιρετικά ἀφελής καί πίστευε ὅ,τι τοῦ «σέρβιρε» ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἑλλάδα κ.Τάσκα, ὁ ὁποῖος εἶχε κάνει «κατάληψη» στό γραφεῖο τοῦ Ἀρχηγοῦ τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἐκεῖνες τίς μέρες, καθώς καί ὁ κ. Σίσκο, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ ἐκείνη τήν ἐποχή, δέν ἀναλογιζόταν, ἄν κάτι δέν ἦταν ὅπως φαίνεται, ἤ ὅπως τοῦ τό παρουσιάζουν οἱ ἄλλοι, τί θά συνέβαινε τότε στήν δύσμοιρη πατρίδα του;
Σέ ποιές περιπέτειες θά ἔμπαινε ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Κύπρος (ὅπως καί μπῆκαν);
Καί ἡ δικαιολογία ὅτι προστάτευσε τήν Ἑλλάδα ἀπό ἕνα πό-λεμο εἶναι τουλάχιστον αἰσχρή! Γιατί τότε, πρός τι ἡ Γενική Ἐπιστράτευση;
Ἀκόμα καί ἄν δεχτοῦμε ὅ,τι ἐλαφρυντικό παρουσιάζει ὁ ἴδιος, γιά τόν ἑαυτό του, στό βιβλίο του, τότε θά πρέπει νά μᾶς ἐξηγήσει, πῶς ἄφησε νά ὑπερκεραστεῖ στίς συνεννοήσεις μέ τούς Ἀμερικανούς, ἀπό τόν ὑφιστάμενό του ἱεραρχικά, Ἀντιναύαρχο Ἀραπάκη, ὁ ὁποῖος ἀπετέλεσε, γιά κάποια κρίσιμα χρονικά σημεῖα, τόν σύνδεσμο τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ μέ τήν κυβέρνηση τῶν Η.Π.Α.
Ἀλλά ἀκόμα καί ἄν, γιά ὁποιονδήποτε λόγο, ἄφησε νά γίνει αὐτό, γιατί δέν ἀντέδρασε, ὅταν εἶδε τίς «προδοτικές» τάσεις τῶν ὑφισταμένων του Ἀρχηγῶν, Ἀραπάκη καί Παπανικολάου, ἐνεργῶντας ὡς ἱεραρχικά ἀνώτερός τους;
Οἱ μαρτυρίες ἀξιωματικῶν, πού ἀναφέρουν ὅτι τόν ἄκουσαν μέ τά ἴδια τους τά αὐτιά, νά λέει ὅτι διαχώριζε τά γεγονότα στήν Κύπρο ἀπό ἕναν ἐνδεχόμενο Ἑλληνο-Τουρκικό Πόλεμο (είπε χαρακτηριστικά οργίλος: “ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΑΣ” εννοώντας ότι δεν θα εμπλέξει σε πολεμο την Ελλάδα με την Τουρκία για την …Κύπρο), ἀποδεικνύουν ὅτι πραγματικά, ἦταν ἕνας αἰσχρός καί φαιδρός «Ἐφιάλτης» καί τίποτα παραπάνω!
Ναι, πιστεύω μέ τήν δική μου ἑρμηνεία τῆς προδοσίας, ὅτι ΠΡΟΔΩΣΕ!
Καί δέν ἀποτελεῖ ἐλαφρυντικό, τό ἄν νόμιζε ὅτι αὐτό θά ἦταν τό καλύτερο γιά τήν πατρίδα του! (Τό ἴδιο πίστευε καί ὁ Τσολάκογλου τό 1941, ὅταν ὑπέγραφε τήν συνθηκολόγηση τοῦ ἀκόμα μαχόμενου, στά ὀχυρά καί τήν Ἀλβανία, Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, μέ τίς Γερμανικές Στρατιωτικές Ἀρχές)!
ΜΠΟΝΑΝΟΣ… Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗ….
(φωτο Μπονάνος εν ενεργεία, εν αποστρατεία καταθέτωντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, εξώφυλλο του βιβλίου του)
[από το βιβλίο ΚΥΠΡΟΣ 1974 Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ]

Βίντεο

Μόνιμα