Antistasi

Σ    Χ    Ο    Λ    Η         Ε    Λ    Λ    Η    Ν    Ω    Ν

Σ  Τ  Ρ  Α  Τ  Η  Γ  Ι  Κ  Η       Μ  Ο  Ι  Ρ  Α

hellenes.school@live.com   00 357 – 99 75 20 81

hellenesschool.wordpress.com

 

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ,

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ:

 

14  Αυγούστου, ξορκίζουμε  την παγκόσμια ιεραρχία του σκότους

Καλούμε το σκότος εις μετάνοιαν.

 

Εκολλήθη η ψυχή μου οπίσω σου,

εμού αντελάβετο η δεξιά σου·
Αυτοί δέ εις μάτην εζήτησαν τήν ψυχήν μου.

Εισελεύσονται εις τά κατώτατα τής γής,

παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας,

μερίδεςαλωπέκων έσονται (Ψαλμός 62ος)

 

ότι ουκ έστιν ημίν η πάλη προς αίμα και σάρκα,

αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας,

προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου,

προς τα πνευματικά της πονηρίας εν τοις επουρανίοις (Προς  Εφεσίους, στ’)

 

Την Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013, περί τις 8:00 μμ, μετά τον εσπερινό,  έξω απο την πρεσβεία του θανάτου (USA), στην Λευκωσία, ως Ορθόδοξοι  Έλληνες, ανήμερα της έναρξης της δεύτερης φάσης της ανάνδρου τουρκικής εισβολής του Αττίλα στην Κύπρο,

 

  • ξορκίζουμε  την παγκόσμια ιεραρχία του σκότους και
  • ζητούμε από τον Θεόν την εξ ύψους Δικαίωση

 

τόσο  για το έγκλημα της γενοκτονίας εις βάρος του Κυπριακού Ελλληνισμού όσο και για όλα τα εγκλήματα εις βάρος ολόκληρης της ανθρωπότητας, από καταβολής κόσμου.

Ο ηθικός αυτουργός, ο σχεδιαστής και ο συντονιστής του βάρβαρου εγκλήματος της εισβολής, της κατοχής και της εθνοκάθαρσης εις βάρος της Κύπρου και του Κυπριακού Ελληνισμού, ήταν και παραμένει η παγκόσμια ιεραρχία του σκότους, η πανάρχαια βαρβαρική τάξη πραγμάτων, τα μεγάλα αφεντικά των ΗΠΑ.

Το ’74, η Τουρκία υπήρξε ο στυγνός εκτελεστής των βρώμικων και δόλιων σχεδίων των ΗΠΑ και του Κίσσιγκερ. Η Τουρκία υπήρξε ο αδίστακτος δολοφόνος της Κύπρου. Αν όμως η Τουρκία υπήρξε ο πραγματικός αυτουργός του εγκλήματος του ’74, τότε, σίγουρα και τεκμηριωμένα, ο ηθικός αυτουργός και κύριος υπεύθυνος αυτού του συνεχιζόμενου και απεχθούς εγκλήματος είναι και παραμένει η παγκόσμια ιεραρχία του σκότους, το “μεγάλο σιωνιστικό Ισραήλ”, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι εκ γενετής φονιάδες των λαών, η αυτοκρατορία του ψεύδους και της ανθρωποκτονίας.

Καλούμε τον απανταχού Ελληνισμό αλλά και όλη την ελεύθερη ανθρωπότητα να προβεί σε ανάλογους εξορκισμούς και να τελέσει δεήσεις ανά το παγκόσμιο, παντού όπου υπάρχουν πρεσβείες ή αντιπροσωπείες, στοές ή έδρες του σατανικού κτήνους, αυτού που ελέγχει και κρύβεται πίσω από τις μεγάλες δυνάμεις (ΗΠΑ, Γερμανία, Βρετανία,…), τη Νέα Εποχή, τη Νέα Τάξη Πραγμάτων, την Εβραιομασονία, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τριμερή, τη Λέσχη Βίλτεμπεργκ, τους G8, το ΔΝΤ, τον ΟΗΕ, τις “σχολές” του σατανιστικού αποκρυφισμού και τα άντρα του οικουμενισμού. Καλούμε δε και αυτό τούτο το σκότος και τα μίσθαρνα ανδράποδά του εις μετάνοιαν.

Ο Πόλεμός μας είναι πνευματικός και η εκδίκησις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ! ΟΧΙ δική μας. Δική μας είναι η προσευχή και η Δέησις. Ενθυμούμαστε ότι:

 

  • γέγραπται γαρ· εμοί εκδίκησις, εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος.
  • ταύτα λελάληκα υμίν ίνα εν εμοί ειρήνην έχητε. εν τω κόσμω θλίψιν έξετε· αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον
  • τήν συμμαχίαν έχοιεν τήν σήν, όπλον ειρήνης, αήττητον τρόπαιον
  • γνώσεσθε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς
  • λέγω υμίν ότι εάν ούτοι σιωπήσωσιν, οι λίθοι κεκράξονται

 

Ο ουρανός ζητάει συμμάχους
και “ο δυνάμενος χωρείν χωρείτω” !

ΟΣΟΙ  ΠΙΣΤΟΙ  ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ !

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΔΙΑΔΟΣΑΤΕ, ΑΝΑΡΤΗΣΑΤΕ !

__________________________________________________________

Σ    Χ    Ο    Λ    Η           Ε    Λ    Λ    Η    Ν    Ω    Ν

Σ  Τ  Ρ  Α  Τ  Η  Γ  Ι  Κ  Η       Μ  Ο  Ι  Ρ  Α

hellenes.school@live.com     00 357 – 99 75 20 81

hellenesschool.wordpress.com

 

 

Βίντεο

Μόνιμα