Antistasi


Συναγωνιστές,

Η μαύρη περίοδος της μεταπολιτεύσεως έχει ουσιαστικώς τερματισθεί. Πιστεύω μου είναι, πως αυτό συνέβη την περίοδο των μεγάλων πυρκαϊών, εις την Πελοπόννησον, όπου περιτράνως εφάνη η ανυπαρξία του κράτους. Αυτού του κράτους, που η ναρκοθέτηση των θεμελίων του άρχισε από την επομένη κι όλας ημέρα της πτώσεως της αφρόνου δικτατορίας. Και η ημερομηνία των εκλογών να θεωρηθή ως λήξις της μεταπολιτεύσεως, δεν έχει καμμίαν σημασίαν.

Με τις εκλογές αυτές, η ιστορία του αύριο θα σηματοδοτή την έναρξιν της τραγικής περιόδου γεγονότων, συμβάντων πεπραγμένων, τα οποία ανοίγονται μπροστά μας όχι σκοτεινά και άγνωστα για τους “μυημένους”.

Η πατρίς Ελλάς εισέρχεται πλέον, όπως τα σχέδια των ιδρυμάτων Ροκφέλερ και των σκοτεινών λεσχών και  οργανώσεων έχουν εκπονήσει, εις έναν αγωγό περιπετειών και επώδυνων καταστάσεων. Θα γνωρίση οικονομικές δυσπραγίες, εσωτερικές αναταραχές, πείνα και ένδεια, συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις σε κρίσιμα θέματα, κινδύνους απώλειας εθνικού εδάφους, πιθανώς πόλεμο, αίμα και φανατισμό.

Ο λαός θα παραπαίει “τήδε κάκεισε” χωρίς ψυχραιμία, ηρεμία ή νηφαλιότητα. Θα συνεχίση να αναζητά την εύκολη και άμεση λύση, μέχρι ότου αντιληφθή ότι όσα με την δική του αδιαφορία, επιπολαιότητα και εγκληματική απροσεξία, εγένοντο επί 38 χρόνια, δεν είναι εύκολο να διορθωθούν σε μία νύκτα και ότι θα πρέπει να πληρώση το τίμημα αυτής της βλακείας και αδικίας στην πατρίδα και σε πρόσωπα, στον βαθμό που του αναλογεί.

Θα κουρασθούμε, θα ιδρώσουμε, θα υποφέρουμε, ίσως ματώσουμε, αλλά στο τέλος στέκεται η ΝΙΚΗ! Δεν έχω την παραμικρήν αμφιβολία ότι το τέλος (δεν ξέρω πότε) θα είναι όχι απλώς αίσιο αλλά ένδοξο.

Ο λαός, που δεν θέλησε να ακούση τους “προφήτες” του, αναγκαστικώς θα στραφή προς αυτούς και μ’ αυτούς θα οδηγηθή στην λύσιν των προβλημάτων του, στην ανάκτησιν της αυτόεμπιστοσύνης του, αξιοπρέπειας του, και εθνικού του εγωϊσμού, τόσον απαραίτητον διά την εθνικήν και φυλετικήν του επιβίωσιν και προ παντός, πολιτισμικήν δημιουργία.

Και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί που γνωρίζουν τι θα συμβή. Εγνώριζαν προ πολλού που θα οδηγηθή η ταλαίπωρος χώρα μας αλλά και η Ευρώπη γενικώτερον. Ήσαν ενήμεροι τι εσχεδιάζετο για τους λαούς και τα έθνη. Εσιώπησαν και όχι μόνον, αλλά συνήργησαν, ανέχθηκαν, συνεργάσθηκαν προς τούτο. Άνθρωποι της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ σε υψηλές κρατικές δημόσιες θέσεις ή αυτές του ιδιωτικού τομέως. Θα ευρεθούν κάποια στιγμή ενώπιον Θεού και ανθρώπων και τότε θά ‘ναι γι’ αυτούς η τελευταία ώρα τους.

Χωρίς φόβο, με θάρρος ως αρμόζει στους γενναίους, με πίστιν προς τον Θεό, εμπιστοσύνην στην φυλετική μας (και μόνο)ικανότητα, έτοιμοι σαν από καιρό, θα δεχθούμε την περιπέτεια αυτή, για την οποία και ΔΕΝ ευθυνόμεθα ούτε στο ελάχιστον, σαν την τελευταία πρόκλησι που θα μας δικαιώση και θα μας δώση την ευκαιρία να αποδείξουμε πως ΠΑΤΡΙΣ και ΕΥΡΩΠΗ μόνον μ’ εμάς μπορούν να μεγαλουργήσουν.

Εμάς τους εθνικιστάς. Αλλά για… εμάς σε άλλο μας θέμα.

Έρρωσθε,

Κωνσταντίνος Νίκης

Επισήμανση ιστολογίου:Για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η απόδοση του κειμένου σύμφωνα με το πολυτονικό σύστημα.

Βίντεο

Μόνιμα