Antistasi

Δεν χωράει αμφιβολία ότι οι πολιτικοί της σύγχρονης ‘Ελλάδος όχι μόνο δεν πιστεύουν στο Θεό και δεν διέπονται από τα Ορθόδοξα χριστιανικά ιδεώδη, αλλά αντιθέτως πολεμούν την ‘Εκκλησία και θεωρούν τους πιστούς χριστιανούς, ανθρώπους με χαμηλή νοημοσύνη, φανατικούς και μισαλλόδοξους.Όμως δεν γνωρίζουν φαίνεται ότι η σημερινή άθλια οικονομική, πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική κατάσταση της χώρας θα είχε αποφευχθεί, αν εκείνοι πίστευαν στο Θεό και κυβερνούσαν κάτω από το…πρίσμα των Ορθόδοξων χριστιανικών άξιων.

‘Άν λοιπόν διοικούσαν σύμφωνα με το νόμο του Θεοΰ, δέν θα υφάρπαζαν τήν δημόσια περιουσία, δέν θα αδικούσαν, δέν θα πλούτιζαν είς βάρος του φτωχού λαοΰ καί δέν θα έκαναν τρυφηλή ζωή μέσα άπό άπάτες, δωροδοκίες καί κλοπές.

Αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν οτι μέ αυτές τις εγκληματικές ενέργειες τους, βάφουν τα χέρια τους «μέ αίμα αθώων».

”Οταν στερείς, επιβάλλοντας τόσο δυσβάσταχτα μέτρα λιτότητας, άπό τις κατώτερες τάξεις τήν φαρμακευτική καί Ιατρική περίθαλψη, βασικούς παράγοντες διαβίωσης, όπως τήν θέρμανση, καί τους αναγκάζεις να ζουν σέ συνθήκες τριτοκοσμικής χώρας, αναμενόμενο είναι να αυξηθεί καί ή θνησιμότητα του πληθυσμού.

’Επειδή λοιπόν oi περισσότεροι έκ των πολιτικών δέν το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό και συνεχίζουν χωρίς τύψεις καί ενοχές να διάγουν τον πλούσιο καί άνετο βίο τους, χωρίς να τους κυνηγούν oi Ερινύες, οφείλουν να μετανοήσουν καί να καταλάβουν οτι είναι αυτοί οί κύριοι υπεύθυνοι γιά τους θανάτους λόγω υποσιτισμού ή ασθενειών λόγω ανθυγιεινών συνθηκών καί γιά τίς δεκάδες αυτοκτονίες, πού έχουν γίνει καί θα γίνουν λόγω της κρίσεως.

Ράγισε τίς καρδιές τών τηλεθεατών μία γηραιά κυρία άπό τήν Κρήτη, ή οποία μίλησε στην πρωινή εκπομπή της NET «Πρωινή Ενημέρωση» καί μέ πόνο ψυχής ανέφερε τα εξής:

«Να πιάσουνε να άκυρώσουνε το χαράτσι άπό τους φτωχούς. Να δώσουνε τα λεφτά, πού άνήκουνε στους φτωχούς άπό τή σύνταξη, γιατί τή δουλέψανε, δέν τή κλέψανε. Έμεις δέ χρωστούμε πουθενά. Αυτοί πού χρωστούνε να τα δώσουνε. Δέν έχω να φάω σήμερα. Ποιος

μέ ρωτά;

Πήγα να πάρω τή σύνταξη σήμερα, πού τήν έχω δουλεμένη. 32 χρόνια δούλεψα. Βαρέα ανθυγιεινά καί μου λένε δέ στα βάλανε.

Τρώνε, πίνουνε, καλοπερνούνε, τα παιδιά τους, τά εγγόνια τους αυτοί, κι έμάς, μας έχουνε, στην πείνα.

Λοιπόν, πείνασα σαν να ‘μουνα 14 χρονών, τά ζησα αυτά… γιατί γεννήθηκα τό 1946 μετά τον πόλεμο

Λοιπόν.

Δέν θέλω να τα ζήσουνε τα παιδιά μου καί τα εγγόνια μου αυτά.

Δέν χρωστώ στο κράτος μία… Να τα δώσουνε αυτοί που χρωστούν (ή φωνή της σπάει. Συγκίνηση).

Ό Βενιζέλος, ό Παπανδρέου, ό Τσοχατζόπουλος…

Είμαι άρρωστη καί τα φάρμακα μου δέν τα παίρνω. Άκοΰτε; Ακούτε;…».

Οργή λαοϋ φωνή Θεού.

Άς συνετιστουν λοιπόν oi πολιτικοί μας καί ας μετανοήσουν γιατί «Ζει Κύριος ό Θεός» καί ας μή τό πιστεύουν οι περισσότεροι έξ αυτών. Ό Θεός υπάρχει και μάλιστα είναι Θεός Δικαιοσύνης. Καί θα αποδώσει τήν θεία Δικαιοσύνη σέ αυτούς, πού αδίκησαν τον συνάνθρωπο τους.

‘Άς μή κοιμώνται λοιπόν τόσο ήσυχοι καί αμέριμνοι όσοι πλούτισαν είς βάρος του μόχθου και του ιδρώτα του λαού. Καί ας φέρουν στή μνήμη τους τον μεγάλο καταχραστή του δημοσίου χρήματος καί τον υπεύθυνο γιά σωρεία εγκληματικών πράξεων Ιωάννη Κωλέττη, ό όποιος τό 1843 οδήγησε τήν “Ελλάδα στην χρεωκοπία.

Γράφει ό κουμπάρος του στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματα του γιά τό θάνατο του πατριδοκάπηλου Κωλέττη:

«Τότε έβγαλαν καί το σώμα τοϋ Κωλέττη άλιωτο άπό τήν τάφο του. Άφου αρρώστησε ό γκενεράλ Κωλέττης και φώναζε νύχτα καί ήμερα και βάβιξε καί γκάριξε καί βγήκε ή ψυχή του, κοντά σέ τρία χρόνια θέλησαν οί συγγενείς να τον ξεχώσουν,.καί τον βγάνουν καθώς τον θάψαν… Μόνο τά μάτια του ήταν βουλιασμένα… οτι έβλεπαν τίς πράξεις όπούκανε δια τήν πατρίδα και θρησκεία του και τόσους άδικους φόνους αγωνιστών… και πό¬σες μεΐναν χήρες κι ορφανά (εξαιτίας του)… Ό Κωλέττης είχε συνάξει όλους τούς κακούργους τής κοινωνίας άπ’ ούλες τίς τάξεις καί τους βοήθαγε μέ τά πλούτη τής πατρίδας καί μέ τις θέσες. Καί ξεμάκρυνε καί κατάτρεξε όλους τους τίμιους ανθρώπους».

‘Άς προσευχηθούμε αδελφοί να μας δώση ό Κύριος μετάνοια.

Συμεών Σκαρμούτσος

(Από ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ)

πηγή: Epirus-Ellas

Βίντεο

Μόνιμα