Antistasi

 

Εμπροσθοφύλακας
«Αστυνομία Κύπρου: Η “μακρά χειρ” του Προεδρικού ξαναχτυπά!»
08 Οκτωβρίου 2011
Ξενής Ξενοφώντος*

Το άρθρο 5 του Περί Αστυνομίας Νόμου προβλέπει ότι:

«Η Δύναμη θα ασχολείται μέσα και σε όλο τον εδαφικό χώρο της Δημοκρατίας με τη διατήρηση του νόμου και της τάξης, τη διαφύλαξη της ειρήνηης, την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη των παρανομούντων, για την εκτέλεση όλων αυτών των καθηκόντων θα δικαιούται να μεταφέρει όπλα.»

Συνεπώς, το “πόρισμα” της Αστυνομίας (σύμφωνα με την εφ. ‘Πολίτης’ 08/10/2011) σχετικά με τη διάπραξη ή όχι ποινικών αδικημάτων αναφορικά με την τραγωδία στο Μαρί, θα έπρεπε να διαπιστώνει αν διαπράχθηκαν αδικήματα και από ποιους, δηλαδή να αποσκοπεί στην «εξιχνίαση του εγκλήματος».

Δεν υπήρξε και ούτε θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της Αστυνομίας, να διαπιστώσει οτιδήποτε άλλο.

Για το σύνολο γεγονότων σε σχέση με το Μαρί, το μόνο αρμόδιο Σώμα για να τα διερευνήσει και να αποφανθεί με μία πλήρη έρευνα επί οιωνδήποτε ευθυνών, ήταν η Μονομελής Ερευνητική Επιτροπή του Πόλυ Πολυβίου. Αυτή, μεταξύ άλλων είχε να ερευνήσει «Το σύνολο των ενεργειών, παραλείψεων, γεγονότων, συνθηκών, ή το συνδυασμό τους, που οδήγησαν στην έκρηξη» (το πλήρες πλαίσιο εντολών αναφέρεται στις σελ. 8επ. του Πορίσματος Πολυβίου)

Παρ’ όλ’ αυτά, το άκρως περίεργο αστυνομικό “πόρισμα” (το οποίο καθόλου δε φαίνεται να αγγίζει είτε τον έχοντα «την κύρια ευθύνη για την τραγωδία και τα συνεπακόλουθά της» –πόρισμα Πολυβίου σελ. 459, ούτε τον Διευθυντή του Διπλωματικού γραφείου του ο οποίος είχε «σαφή ευθύνη» – Πόρισμα Πολυβίου σελ.462), δεν περιορίστηκε στην κατά το Νόμο “εξιχνίαση του εγκλήματος”, αλλά προχώρησε αναρμόδια στο να αποδώσει ευθύνες σε δύο θύματα της τραγωδίας. Τι σχέση έχει άραγε με την κατά το Νόμο “εξιχνίαση του εγκλήματος” η απόδοση ευθυνών σε πρόσωπα που ούτε θα μπορέσουν ποτέ να απαντήσουν, ούτε και θα μετέχουν στην ποινική διαδικασία που θα ακολουθήσει;

Και επειδή οι νεκροί, τα θύματα της κυβερνητικής αμέλειας και αδιαφορίας, δεν έχουν δυστυχώς την ευκαιρία να απαντήσουν και να αντισταθούν στην προσπάθεια του Προεδρικού Οδοστρωτήρα να μεταθέσει σε αυτούς τις ευθύνες του, την απάντηση για την εμπλοκή των νεκρών στην τραγωδία, την δίνει το μόνο ανεξάρτητο και το μόνο αρμόδιο να ερευνήσει το ζήτημα και αποφανθεί επί αυτού. Ο ανεξάρτητος Πόλυς Πολυβίου, ο οποίος,  και έγραψε ότι:

«Δεν υπάρχει μαρτυρία ότι, ο Ανδρέας Ιωαννίδης είχε ιδιαίτερη ή εξειδικευμένη ή επαρκή πληροφόρηση για το περιεχόμενο του φορτίου. Το βασικό μου εύρημα είναι ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο Λάμπρος Λάμπρου… είχανεπαρκή ή απαραίτητη γνώση για αντιμετώπιση ενδεχόμενου συμβάντος σε σχέση με το φορτίο (σελ. 213 του Πορίσματος”. Παρόμοιες αναφορές στις σελ. 226, 394, 399)

Ο Πόλυς Πολυβίου άλλωστε εξήρε δημόσια και τον «αυθόρμητο ηρωισμό» (όπως ο ίδιος εύστοχα τον αποκάλεσε στις 03/10/2011) των θυμάτων να προσπαθήσουν να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Η  παράγραφος του αστυνομικού “πορίσματος” η οποία αποδίδει ευθύνες σε θύματα και η οποία απλά αναπαρήγαγε αισχρές φημολογίες που διαδίδονται εδώ και δύο μήνες αποκλειστικά από προπαγανδιστικά έντυπα του κυβερνώντος κόμματος, καταδυκνείει ακόμη μια φορά τη χειραγώγηση της Αστυνομίας από πολιτικές σκοπιμότητες και το ότι η Αστυνομία, αντί να ενεργεί ως ανεξάρτητο σώμα και αντί να ενεργεί εντός των όρων της αρμοδιότητάς της, ενεργεί ως η «μακρά χείρ» του Προεδρικού Μεγάρου και αντί να εξιχνιάζει το έγκλημα, συντάσσει “πορίσματα” που μετατρέπονται σε κομματικές σημαίες.

* Ο Ξενής Ξενοφώντος είναι Δικηγόρος.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Πολίτης
«9+1 για ανθρωποκτονία: Ευθύνες και στους νεκρούς»
08 Οκτωβρίου 2011

Έξι ποινικά αδικήματα, με σοβαρότερα αυτά της ανθρωποκτονίας και της πρόκλησης θανάτου εξ αμελείας, θεωρεί η αστυνομία ότι προκύπτουν από τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην τραγωδία της 11ης Ιουλίου στη Ναυτική Βάση Ευάγγελος Φλωράκης.

Ο «Π» εξασφάλισε την έκθεση του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αρχηγείου, η οποία εμπεριέχεται στο ογκώδες πόρισμα της αστυνομίας το οποίο παραδόθηκε την Τρίτη μαζί με το σύνολο του μαρτυρικού υλικού στον γενικό εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Πέτρο Κληρίδη.

Στην έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον αστυνομικό διευθυντή του ΤΑΕ Αρχηγείου, ανώτερο αστυνόμο Χριστάκη Μαυρή, υπάρχει ξεκάθαρη εισήγηση για δίωξη δώδεκα προσώπων.

Ανάμεσά τους -και μάλιστα με εισήγηση για δίωξη ακόμα και για ανθρωποκτονία- είναι και ο παραιτηθείς υπουργός Άμυνας Κώστας Παπακώστας, ενώ, σε ό,τι αφορά τον επίσης παραιτηθέντα υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Κυπριανού, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Συγκεκριμένα, στο σημείωμα ο διευθυντής του ΤΑΕ Αρχηγείου «διερωτάται αν μπορούν να στοιχειοθετηθούν εναντίον του τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, της πρόκλησης θανάτου εξ αμελείας, των αμελών πράξεων που προκαλούν σωματική βλάβη και της παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος».

Παραθέτουμε αυτούσια την έκθεση της αστυνομίας με τις εισηγήσεις για ενδεχόμενες ποινικές διώξεις.

Τα έξι αδικήματα

  • Ανθρωποκτονία
  • Πρόκληση θανάτου εξ αμελείας
  • Αμελείς πράξεις που προκαλούν σωματική βλάβη
  • Άλλες αμελείς πράξεις που προκαλούν σωματική βλάβη
  • Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος
  • Απώλεια, καταστροφή και βλάβη υλικού της ΕΦ λόγω αμέλειας

Σε περίπτωση καταδίκης κάποια από τα αδικήματα τιμωρούνται με ποινές πολύχρονης φυλάκισης

Ο Μάρκος Κυπριανού

Ο τέως ΥΠ ΕΞ γνώριζε από την πρώτη μέρα για την ύπαρξη των εμπορευματοκιβωτίων και του περιεχομένου τους. Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την έκρηξη ενημερωνόταν για την επικινδυνότητά τους μέσα από συσκέψεις και επιστολές, και παρ’ όλα αυτά επέμενε στην παραμονή και φύλαξη του φορτίου. Στη σύσκεψη στις 7/2/2011, κατόπιν εισήγησής του, αποφασίστηκε η αποστολή δειγμάτων της πυρίτιδας για χημικές αναλύσεις, οι οποίες τελικά δεν έγιναν, ενώ ο ίδιος δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει για το αποτέλεσμα των αναλύσεων.

Με βάση την υπάρχουσα μαρτυρία, διερωτώμαι αν μπορούν να στοιχειοθετηθούν εναντίον του τα αδικήματα 1,2,4 και 5.

Ο Κώστας Παπακώστας

Ήταν ενήμερος για την ύπαρξη των εμπορευματοκιβωτίων και του περιεχομένου τους από την πρώτη μέρα. Ως πολιτικός προϊστάμενος του ΥΠΑΜ, στο οποίο ανατέθηκε η φύλαξη των εμπορευματοκιβωτίων, δεν έδωσε οδηγίες για ορθή αποθήκευσή τους ούτε για συστηματικό έλεγχο της ποιότητας της πυρίτιδας που βρίσκετο στα εμπορευματοκιβώτια. Στη σύσκεψη της 7/2/2011, στο υπουργείο του, έλαβε γνώση της επικινδυνότητας της πυρίτιδας από τον αντισυνταγματάρχη Νίκο Γεωργιάδη, αλλά παρέλειψε να πράξει τα δέοντα. Στη σύσκεψη της 5/7/2011 έλαβε γνώση για τη διόγκωση του εμπορευματοκιβωτίου και στις 6/7/2011 ενημερώθηκε από τον ταξίαρχο Θεοφάνη Θεοφάνους για την επιτόπια εξέταση του διογκωμένου εμπορευματοκιβωτίου και του παραδόθηκαν φωτογραφίες στις οποίες εφαίνετο το διογκωμένο εμπορευματοκιβώτιο, αλλά δεν έπραξε τα δέοντα ως όφειλε για να αποφευχθεί η έκρηξη. Περαιτέρω, ενδεχομένως ο ΥΠΑΜ να έχει ποινική ευθύνη, διότι δεν λειτούργησε ως πολιτικός προϊστάμενος μόνο, αλλά εμπλέκετο άμεσα στη διαχείριση του φορτίου της πυρίτιδας.

Με βάση την υπάρχουσα μαρτυρία, πιστεύω ότι εναντίον του στοιχειοθετούνται τα αδικήματα 1-5.

Ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΦ Πέτρος Τσαλικίδης

Ανέλαβε ως αρχηγός την 1/5/2009 και από τις πρώτες μέρες έλαβε γνώση για την ύπαρξη των εμπορευματοκιβωτίων και του περιεχομένου τους και επισκέφθηκε τη ΝΒΕΦ όπου επιθεώρησε τη στοιβάδα των εμπορευματοκιβωτίων. Ως στρατιωτικός και αρχηγός ΓΕΕΦ, όφειλε να γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού και όφειλε να δώσει οδηγίες για ορθή αποθήκευση, φύλαξη και συχνό έλεγχο της ποιότητας της πυρίτιδας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαταγές της ΕΦ. Στη σύσκεψη της 7/2/2011 του ανατέθηκε ο έλεγχος της ποιότητας της πυρίτιδας σε στοιβάδα των εμπορευματοκιβωτίων. Ως στρατιωτικός και αρχηγός ΓΕΕΦ όφειλε να γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού και όφειλε να δώσει οδηγίες για ορθή αποθήκευση, φύλαξη και συχνό έλεγχο της ποιότητας της πυρίτιδας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαταγές της ΕΦ. Στη σύσκεψη της 7/2/2011 του ανατέθηκε ο έλεγχος της ποιότητας της πυρίτιδας σε χημείο της Κύπρου ή του εξωτερικού, αλλά παρέλειψε να δώσει οδηγίες για άμεση διενέργεια χημικών αναλύσεων στην Κύπρο, αφού η διαδικασία αποστολής των δειγμάτων πυρίτιδας στην εταιρεία ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ στην Ελλάδα αποδείχθηκε χρονοβόρα. Στις 4/7/2011, 5/7/2011, 6/7/2011 και 7/7/2011 έλαβε γνώση για τη διόγκωση του εμπορευματοκιβωτίου και παρέλειψε να λάβει τα αναγκαία μέτρα ως όφειλε για προστασία του περιεχομένου των εμπορευματοκιβωτίων, και κατά συνέπεια για αποτροπή της έκρηξης.

Με βάση την υπάρχουσα μαρτυρία, πιστεύω ότι εναντίον του στοιχειοθετούνται τα αδικήματα 1-6.

Ο υπαρχηγός ΓΕΕΦ Σάββας Αργυρού

Ήταν υπαρχηγός ΓΕΕΦ από την πρώτη μέρα τοποθέτησης των εμπορευματοκιβωτίων στη ΝΒΕΦ και γνώριζε την ύπαρξη των εμπορευματοκιβωτίων και του περιεχομένου τους. Ως στρατιωτικός όφειλε να γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού και όφειλε να δώσει οδηγίες, ώστε να μην τοποθετηθούν τα εμπορευματοκιβώτια στη ΝΒΕΦ. Επίσης, παρέλειψε να δώσει οδηγίες για ορθή αποθήκευση, φύλαξη και συχνό έλεγχο της ποιότητας της πυρίτιδας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαταγές της ΕΦ. Περαιτέρω, στις 4/7/2011, 5/7/2011, 6/7/2011, 7/7/2011 και 8/7/2011 έλαβε γνώση για τη διόγκωση του εμπορευματοκιβωτίου και παρέλειψε να λάβει τα αναγκαία μέτρα ως όφειλε για προστασία του περιεχομένου των εμπορευματοκιβωτίων και κατά συνέπεια για αποτροπή της έκρηξης.

Με βάση την υπάρχουσα μαρτυρία, πιστεύω ότι εναντίον του στοιχειοθετούνται τα αδικήματα 1-6.

Συνταγματάρχης Γιώργος Γεωργιάδης

Ήταν διευθυντής της ΔΥΠ όταν αφίχθηκαν τα εμπορευματοκιβώτια στην Κύπρο. Ορίστηκε ως γενικός υπεύθυνος εκ μέρους της ΕΦ για χειρισμό του θέματος. Ακόμη και μετά τη μετάθεσή του από τη ΔΥΠ στις 16/6/2010 συνέχιζε να εμπλέκεται στο χειρισμό του θέματος, αφού τον Μάρτιο 2011 του ανατέθηκε η εξασφάλιση δειγμάτων της πυρίτιδας που βρισκόταν αποθηκευμένη στα εμπορευματοκιβώτια, για αποστολή τους στην ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ στην Ελλάδα για έλεγχο του σταθεροποιητή της πυρίτιδας. Το βράδυ της 4/7/2011 ενημερώθηκε για τον εντοπισμό του διογκωμένου εμπορευματοκιβωτίου, επισκέφθηκε τη ΝΒΕΦ και προέβηκε σε επιθεώρησή του, ενημέρωσε προφορικά τους προϊσταμένους του, αλλά παρέλειψε να λάβει άμεσα δραστικά μέτρα για αποτροπή της έκρηξης. Γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ως εκ της θέσης του την επικινδυνότητα του φορτίου και τον τρόπο φύλαξής του. Περαιτέρω, ως διευθυντής ΔΥΠ παρέλειψε να δώσει οδηγίες για σωστή αποθήκευση και φύλαξη των εμπορευματοκιβωτίων και για συστηματικό έλεγχο της ποιότητας της πυρίτιδας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαταγές της ΕΦ. Ως στρατιωτικός όφειλε να γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού και όφειλε να λάβει τα αναγκαία μέτρα για προστασία του περιεχομένου των εμπορευματοκιβωτίων και κατά συνέπεια για αποτροπή της έκρηξης. Περαιτέρω στις 6/7/11 ο αστυνόμος Α’ Χαράλαμπος Χαραλάμπους ζήτησε κατά την αυτοψία της σκηνής να απομακρυνθεί το διογκωμένο εμπορευματοκιβώτιο για εξέταση, αλλά παρέλειψε να πράξει τούτο.

Με βάση την υπάρχουσα μαρτυρία, πιστεύω ότι εναντίον του στοιχειοθετούνται τα αδικήματα 1-6.

Συνταγματάρχης Λάμπρος Λάμπρου

Ανέλαβε διευθυντής ΔΥΠ στις 16/6/2010 σε αντικατάσταση του συνταγματάρχη Γ. Γεωργιάδη. Ενημερώθηκε για την τοποθέτηση των εμπορευματοκιβωτίων στη ΝΒΕΦ και του περιεχομένου τους και δεν έλαβε τα ανάλογα μέτρα σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαταγές της ΕΦ για τα εκρηκτικά. Την 6/7/2011 επισκέφθηκε με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής που ορίστηκαν για έλεγχο του διογκωμένου εμπορευματοκιβωτίου και από τη στιγμή εκείνη παρέλειψε να λάβει άμεσα δραστικά μέτρα για αποτροπή της έκρηξης. Περαιτέρω, ως διευθυντής ΔΥΠ παρέλειψε να δώσει οδηγίες για σωστή αποθήκευση και φύλαξη των εμπορευματοκιβωτίων και για συστηματικό έλεγχο της ποιότητας της πυρίτιδας. Ως στρατιωτικός όφειλε να γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού και όφειλε να λάβει τα αναγκαία μέτρα για προστασία του περιεχομένου και κατά συνέπεια για αποτροπή της έκρηξης. Επίσης, παρέλειψε να δώσει οδηγίες για να διενεργηθούν χημικές εξετάσεις για ποιοτικό έλεγχο της πυρίτιδας σε χημείο της Κύπρου ή του εξωτερικού, αφού η διαδικασία διενέργειας χημικών εξετάσεων στην ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ στην Ελλάδα ήταν χρονοβόρα, η οποία τελικά δεν έγινε.

Με βάση την υπάρχουσα μαρτυρία, πιστεύω ότι εναντίον του στοιχειοθετούνται τα αδικήματα 1-6.

Διευθυντής Πυροσβεστικής Ανδρέας Νικολάου

Στις 5/7/2011 ενημερώθηκε από τον γενικό διευθυντή του ΥΠΑΜ ότι παρουσιάστηκε διόγκωση σε ένα από τα εμπορευματοκιβώτια και του ζητήθηκε να στείλει μέλος της ΠΥ στη ΝΒΕΦ για επιτόπια εξέταση στις 6/7/2011. Ενημερώθηκε στις 7/7/2011, από τον υποδιευθυντή της ΠΟΥ, αστυνόμο Α’ Χαράλαμπο Χαραλάμπους, για τα αποτελέσματα της επιτόπιας εξέτασης και παρέλειψε να δώσει οποιεσδήποτε οδηγίες για το χειρισμό του θέματος. Ιδιαίτερα, παρέλειψε να δώσει οδηγίες να ενημερωθούν τα μέλη της ΕΜΑΚ, στη δικαιοδοσία της οποίας εμπίπτει η ΝΒΕΦ, ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν σωστά την κατάσταση και να ανταποκριθούν προετοιμασμένα στο οποιοδήποτε επεισόδιο αφορούσε το συγκεκριμένο φορτίο, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς Πυροσβεστολογίας και Διεθνή κώδικα Emergency response guide book, που εφαρμόζονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου. Ως διευθυντής της ΠΥ όφειλε να γνωρίζει για την επικινδυνότητα του φορτίου και παρέλειψε να εισηγηθεί την άμεση απομάκρυνση του διογκωμένου εμπορευματοκιβωτίου και ορθή αποθήκευση και φύλαξη των εμπορευματοκιβωτίων και συντήρηση της πυρίτιδας. Στις 8/7/11 αναχώρησε στο εξωτερικό κατόπιν προγραμματισμένης άδειας απουσίας.

Με βάση την υπάρχουσα μαρτυρία, πιστεύω ότι εναντίον του στοιχειοθετούνται τα αδικήματα 1, 2, 4 και 5.

Υποδιευθυντής Πυροσβεστικής Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Στις 5/7/2011 έλαβε οδηγίες από το διευθυντή του και στις 6/7/11 επισκέφθηκε με το διοικητή ΕΜΑΚ, ανώτ. υπ/μο Α. Λοϊζίδη, τη ΝΒΕΦ για επιτόπια εξέταση διογκωμένου εμπορευματοκιβωτίου. Μετά την επιτόπια εξέταση, δεν εισηγήθηκε την άμεση απομάκρυνση του εμπορευματοκιβωτίου και παρέλειψε να ενημερώσει ή να δώσει σαφείς οδηγίες στα μέλη της ΕΜΑΚ ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν σωστά την κατάσταση και να ανταποκριθούν προετοιμασμένα, στο οποιοδήποτε επεισόδιο αφορούσε το συγκεκριμένο φορτίο, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς Πυροσβεστολογίας και Διεθνή κώδικα Emergency response guide book που εφαρμόζονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου. Στις 11/7/2011 ενημερώθηκε για την ύπαρξη πυρκαγιάς στα εμπορευματοκιβώτια και δεν έδωσε τις σωστές οδηγίες στο προσωπικό της ΕΜΑΚ, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς Πυροσβεστολογίας και Διεθνή κώδικα Emergency response guide book που εφαρμόζονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, το οποίο ανταποκρίθηκε στο επεισόδιο για σωστή αντιμετώπισή του, με αποτέλεσμα την έκρηξη της πυρίτιδας.

Με βάση την υπάρχουσα μαρτυρία, πιστεύω ότι εναντίον του στοιχειοθετούνται τα αδικήματα 1, 2, 4 και 5.

Διοικητής ΕΜΑΚ Ανδρέας Λοϊζίδης

Στις 6/7/2011 επισκέφθηκε τη ΝΒΕΦ με τον υποδιευθυντή ΠΥ Χαρ. Χαραλάμπους για επιτόπια εξέταση του διογκωμένου εμπορευματοκιβωτίου. Μετά την επιτόπια εξέταση, παρέλειψε να ενημερώσει τα μέλη της ΕΜΑΚ και να δώσει σαφείς οδηγίες ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν σωστά την κατάσταση και να ανταποκριθούν προετοιμασμένα στο οποιοδήποτε επεισόδιο αφορούσε το συγκεκριμένο φορτίο, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς Πυροσβεστολογίας και Διεθνή κώδικα Emergency response guide book που εφαρμόζονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου. Περαιτέρω, στις 11/7/2011 ενημερώθηκε για την ύπαρξη πυρκαγιάς στα εμπορευματοκιβώτια και δεν έδωσε τις σωστές οδηγίες στο προσωπικό της ΕΜΑΚ το οποίο ανταποκρίθηκε στο επεισόδιο για σωστή αντιμετώπισή του.

Με βάση την υπάρχουσα μαρτυρία, πιστεύω ότι εναντίον του στοιχειοθετούνται τα αδικήματα 1, 2, 4 και 5.

Σταθμάρχης ΕΜΑΚ Χρίστος Καρακώστας

Ήταν αξιωματικός υπηρεσίας της ΕΜΑΚ το βράδυ της 10 -11/7/2011 και ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στα εμπορευματοκιβώτια στη ΝΒΕΦ. Μετέβη άμεσα στις εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ η ώρα 05:00 της 11/7/2011 και παρέλειψε να δώσει οποιεσδήποτε οδηγίες στα μέλη της ΕΜΑΚ, ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν σωστά την κατάσταση και να ανταποκριθούν προετοιμασμένα στο οποιοδήποτε επεισόδιο αφορούσε το συγκεκριμένο φορτίο, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς Πυροσβεστολογίας και Διεθνή κώδικα Emergency response guide book που εφαρμόζονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.

Μετά την άφιξή του στην ΕΜΑΚ παρέμεινε στο σταθμό μέχρι τις 05:30, περιμένοντας το διοικητή του που ήταν καθ’ οδόν και ο οποίος του είπε να τον περιμένει για να πάνε μαζί στη σκηνή. Με βάση την υπάρχουσα μαρτυρία, πιστεύω ότι εναντίον του στοιχειοθετούνται τα αδικήματα 4 και 5.

Πρώην αρχηγός Κωνσταντίνος Μπισμπίκας

Διετέλεσε ΑΓΕΕΦ μέχρι τις 30/4/2009. Εμπλέκεται στο σχεδιασμό του τρόπου στοίβαξης των εμπορευματοκιβωτίων στη ΝΒΕΦ, κατά παράβαση της Πάγιας Διαταγής 6-12/2007, περί Τεχνικών Οδηγιών Πυρομαχικών (Παράρτημα Γ παρ. 4 και 5). Η στοίβαξη έγινε δυόμιση σχεδόν χρόνια πριν την έκρηξη ενώ ο ίδιος αποχώρησε δυόμιση μήνες μετά τη στοίβαξη. Η ευθύνη μετά αναλήφθηκε από άλλους, οι οποίοι είχαν την αρμοδιότητα και ευχέρεια να διαχειριστούν το φορτίο.

Με βάση αυτά, πιστεύω ότι δεν φέρει ποινική ευθύνη.

Αντισυνταγματάρχης Νίκος Γεωργιάδης

Η εμπλοκή του στο χειρισμό του φορτίου αρχίζει με τη συμμετοχή του στη σύσκεψη στο ΥΠΑΜ στις 7/2/2011, όπου του ανατέθηκε η εξέταση του σταθεροποιητή της πυρίτιδας. Παρόλο που άρχισε τις διαδικασίες δειγματοληψίας και αποστολής των δειγμάτων στην ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ στην Ελλάδα από τις 8/2/2011, εντούτοις παρέλειψε να εισηγηθεί ή να εντοπίσει άλλους τρόπους εξέτασής της είτε στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό, αφού η διαδικασία αποστολής των δειγμάτων πυρίτιδας στην εταιρεία ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ στην Ελλάδα αποδείχθηκε χρονοβόρα και τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Με βάση την υπάρχουσα μαρτυρία, πιστεύω ότι εναντίον του στοιχειοθετούνται τα αδικήματα 3-6.

Συνταγματάρχης Ανδρέας Σταύρου

Στις 26/5/2010 του διαβιβάστηκε από το λοχαγό Ανδρέα Γεννάρη απόρρητο σημείωμα σχετικά με την επικινδυνότητα της πυρίτιδας που ήταν αποθηκευμένη στα εμπορευματοκιβώτια και, συγκεκριμένα, ότι οι μεγάλες ποσότητες πυρίτιδας που περιλαμβάνονται στο υπόψη φορτίο, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται εντός των εμπορευματοκιβωτίων, ιδίως κατά την περίοδο του θέρους, είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και πιθανό να προκαλούσαν έκρηξη. Παρέλειψε να το διαβιβάσει στον υπουργό Άμυνας, ως όφειλε, για ενημέρωσή του. Θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον η αμέλειά του να προωθήσει το απόρρητο σημείωμα προς τον υπουργό Άμυνας συνιστά συμμετοχή του στην πρόκληση της έκρηξης και, κατ’ επέκταση, στην πρόκληση θανάτου των 13 θυμάτων της έκρηξης.

Με βάση την υπάρχουσα μαρτυρία, πιστεύω ότι εναντίον του στοιχειοθετούνται τα αδικήματα 1-6.

Διευθυντής ΥΠΑΜ Χρίστος Μαληκκίδης

Ανέλαβε ως γενικός διευθυντής του ΥΠΑΜ στις 15/11/2010 και, αφού ενημερώθηκε για τις εκκρεμότητες του υπουργείου του, έδωσε οδηγίες και στάλθηκε επιστολή προς το ΥΠΕΞ, σχετικά με τα εμπορευματοκιβώτια. Στη σύσκεψη της 7/2/2011 έλαβε γνώση για την επικινδυνότητα του περιεχομένου των εμπορευματοκιβωτίων, αλλά παρέλειψε να δώσει οδηγίες για άμεση διενέργεια χημικών αναλύσεων σε χημικό εργαστήριο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, αφού η διαδικασία αποστολής των δειγμάτων πυρίτιδας στην ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ στην Ελλάδα αποδείχθηκε χρονοβόρα. Περαιτέρω, στις 5/7/2011, και παρά την παρότρυνση του Ερωτόκριτου Αναστασιάδη της υπηρεσίας Μεταλείων να καλέσει και πυροτεχνουργούς της αστυνομίας για την αυτοψία των εμπορευματοκιβωτίων στη ΝΒΕΦ που θα γινόταν την επομένη ημέρα, παρέλειψε να πράξει τούτο, αλλά και ούτε μερίμνησε να υπάρχουν πυροτεχνουργοί της ΕΦ στην ομάδα που έκανε την αυτοψία. Επίσης, στις 6/7/2011 και στις 8/7/2011 ενημερώθηκε από τον ταξίαρχο Θεοφάνη Θεοφάνους και τον Παναγιώτη Στυλιανίδη για την επικινδυνότητα του διογκωμένου εμπορευματοκιβωτίου, αλλά παρέλειψε να δώσει οδηγίες για άμεση λήψη μέτρων για αποφυγή της έκρηξης.

Με βάση την υπάρχουσα μαρτυρία, πιστεύω ότι εναντίον του στοιχειοθετείται το αδίκημα 5.

Ιωαννίδης και Λάμπου έπρεπε να λάβουν μέτρα για αποτροπή της έκρηξης

Η αστυνομία επιρρίπτει ευθύνες στους νεκρούς

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί μία παράγραφος στην κατακλείδα του εγγράφου με το οποίο η αστυνομία προβαίνει σε εισηγήσεις για ενδεχόμενες ποινικές διώξεις. Αποδίδεται από την αστυνομία -και μάλιστα με τον πλέον άμεσο τρόπο- ευθύνη σε δύο από τα θύματα της τραγωδίας, το διοικητή του Ναυτικού Ανδρέα Ιωαννίδη και το διοικητή της Ναυτικής Βάσης Ευάγγελος Φλωράκης, Λάμπρο Λάμπρου.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής του ΤΑΕ Αρχηγείου, Χριστάκης Μαυρής, σημειώνει τα εξής:

«Επιπρόσθετα, πιστεύω ότι ευθύνη έχουν και οι αποβιώσαντες πλοίαρχος Α. Ιωαννίδης, διοικητής Ναυτικού και αντιπλοίαρχος Λ. Λάμπρου, διοικητής της Ναυτικής Βάσης, οι οποίοι γνώριζαν την ύπαρξη των εμπορευματοκιβωτίων και του περιεχομένου τους και δεν έλαβαν αποτρεπτικά μέτρα για αποφυγή της έκρηξης και εκκένωση της ναυτικής βάσης κατά την ώρα της πυρκαγιάς, αλλά, τουναντίον, ο Ιωαννίδης ζήτησε ανάκληση προσωπικού».

Ουσιαστικά, η αστυνομία αποδίδει στους δύο αξιωματικούς ευθύνη για τους θανάτους των υπολοίπων έντεκα θυμάτων της πρωτοφανούς τραγωδίας, καθώς και για τους τραυματισμούς 57 προσώπων.

Αίσθηση επίσης προκαλεί και το συμπέρασμα της αστυνομίας ότι τόσο ο διοικητής του Ναυτικού όσο και ο διοικητής της ναυτικής βάσης γνώριζαν το περιεχόμενο των 98 εμπορευματοκιβωτίων.

Το εν λόγω συμπέρασμα της αστυνομίας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα συμπεράσματα της ερευνητικής επιτροπής, που όχι μόνο δεν εντόπισε οποιεσδήποτε ευθύνες στους δύο νεκρούς αξιωματικούς, αλλά, αντίθετα, αναδεικνύει τον ηρωισμό που επέδειξαν.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στη «γνώση του περιεχομένου των εμπορευματοκιβωτίων», την οποία σημειώνει η αστυνομία, στο πόρισμα Πολυβίου υποδεικνύεται ότι «οι υπεύθυνοι αξιωματικοί της ναυτικής βάσης στο Μαρί ουδέποτε ενημερώθηκαν επαρκώς για το περιεχόμενο και την επικινδυνότητα του φορτίου. Σίγουρα γνώριζαν ότι επρόκειτο για ένα ιδιάζον φορτίο ‘μεγάλης εθνικής σημασίας’ το οποίο εξ ανάγκης είχε τοποθετηθεί στη ναυτική βάση. Δεν ανήκε ούτε στο εξοπλισμό ούτε στα πυρομαχικά της βάσης. Δεν είχαν πρόσβαση στο περιεχόμενό του, αλλά τους ανατέθηκε μόνο η φρούρησή του. Δεν γνώριζαν πώς ακριβώς έπρεπε να αντιμετωπισθεί οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο ενδεχόμενα να παρουσιαζόταν στο φορτίο, όπως ανάφλεξη ή έκρηξη αυτού».

Επίσης, από το σύνολο του πορίσματος είναι ξεκάθαρο ότι οι αξιωματικοί της ναυτικής βάσης και ο διοικητής του Ναυτικού δεν συμμετείχαν σε καμία σύσκεψη η οποία αφορούσε το επικίνδυνο φορτίο, ούτε καν μετά τη διαπίστωση της διόγκωσης του ενός από αυτά μία βδομάδα πριν το μοιραίο πρωινό της 11ης Ιουλίου.

Διάσταση για Ν. Γεωργιάδη

Επίσης, στο πόρισμα της ερευνητικής επιτροπής, σε αντίθεση με τις διαπιστώσεις της αστυνομίας, υποδεικνύεται ότι «δημιούργησε εντύπωση που τα μόνα πρόσωπα που επέδειξαν σοβαρό αίσθημα ευθύνης σε σχέση με την επισήμανση της επικινδυνότητας του φορτίου ήταν ο λοχαγός Ανδρέας Γεννάρης και ο αντισυνταγματάρχης Νικόλας Γεωργιάδης, οι οποίοι δεν είχαν ούτε υψηλό αξίωμα, ούτε και άμεση σχέση με τα συμβάντα». Τονίζεται παράλληλα ότι «τα δύο αυτά πρόσωπα αντιλήφθηκαν το ενδεχόμενο της έκρηξης μέσω γενικών πληροφοριών, το έφεραν ή προσπάθησαν να το φέρουν σε γνώση των αρμοδίων, πλην, όμως, δυστυχώς, οι παραστάσεις τους δεν είχαν αποτέλεσμα».

Η διάσταση εντοπίζεται στις εισηγήσεις της αστυνομίας για ενδεχόμενη δίωξη του αντισυνταγματάρχη Νικόλα Γεωργιάδη για τέσσερα αδικήματα, όπως διαφαίνεται πιο πάνω.

Καμία αναφορά στον Λεωνίδα Παντελίδη

Στο εν λόγω έγγραφο της αστυνομίας, το οποίο διαβιβάστηκε στον γενικό εισαγγελέα, δεν γίνεται καμία αναφορά στο όνομα του διευθυντή του διπλωματικού γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Λεωνίδα Παντελίδη. Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες τις οποίες δημοσιεύσαμε την επομένη της παράδοσης του μαρτυρικού υλικού στη Γενική Εισαγγελία ανέφεραν ότι στις εισηγήσεις υπήρχε και το όνομα του κ. Παντελίδη προς εξέταση του ενδεχομένου δίωξη για παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος -και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιζόταν συγκεκριμένη μαρτυρία η οποία δόθηκε ενώπιον της ερευνητικής επιτροπής- εντούτοις, επειδή στο έγγραφο το οποίο εξασφαλίσαμε δεν γίνεται καμία αναφορά στον κ. Παντελίδη, θεωρούμε δεοντολογικά ορθό να το επισημάνουμε προς αποκατάσταση της πραγματικότητας.
Ηλεκτρονική διεύθυνση άρθρου: http://www.efylakas.com/archives/10082

Βίντεο

Μόνιμα