Antistasi
SigmaLive
 • Ολονύχτιες διαβουλεύσεις για να αναβληθεί η δημοσιογραφική διάσκεψη
 • Πηγές από φορείς που παρέλαβαν το πόρισμα, μιλούν για ευδιάκριτες πολιτικές και θεσμικές ευθύνες που απευθείας  βαραίνουν τον Δημήτρη Χριστοφια
 • Γ. Ομήρου: «Η ευθύνει βαραίνει αποκλειστικά την εκτελεστική εξουσία»
 • Τους Ιωαννίδη, Λάμπρου, τους ναύτες, και όσους ήξεραν και έμειναν στη σκηνή, τους χαρακτηρίζει το στοιχείο του αυθόρμητου ηρωισμού
 • Ελλιπής η ανταπόκριση της πυροσβεστικής
 • Η πυροσβεστική υπηρεσία, αμέλησε να λάβει τα αναγκαία μετρά, να ενημερώσει τα μέλη της και να εκπονήσει σχέδιο εκτάκτου ανάγκης
 • Το θεωρώ ασύγγνωστη αμέλεια
 • Υπήρξε μια άδικη και αχρείαστη θυσία 13 προσώπων
 • Η κυπριακή πολιτεία επέδειξε ανεπάρκεια, ανευθυνότητα, ολιγωρία και αμέλεια στο χειρισμό του θέματος
 • Μελανό σημείο
  Η επιτροπή κυρώσεων απεφάσισε να στείλει ομάδα εμπειρογνωμόνων για να επιθεωρήσει το φορτίο
  Ο ΥΠΕΞ απάντησε «να καθυστερήσουμε όσο μπορούμε»
  Οι ίδιοι εμποδίσαμε τους εμπειρογνώμονες να έρθουν στην Κύπρο
  Ο ΥΠΑΜ ενημέρωσε για τους κινδύνους, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό
 • Η θεσμική ευθύνη είναι η ευθύνη η οποία προκύπτει από αξίωμα η θέση. Έχεις ευθύνη είτε γνωρίζεις κάτι είτε όχι
 • Η θεσμική ευθύνη μεταβάλλεται σε προσωπική-Για αυτό καταλογίζω ευθύνες στον ΠτΔ
 • Όσο πιο ψηλό το αξίωμα τόσο πιο ψηλό το αίσθημα ευθύνης
 • Το ίδιο το κράτος όχι μόνο δεν επιλύει προβλήματα αλλά και τα δημιουργεί
 • Υπηρετεί στενά συμφέροντα και δεν είναι υπηρέτης του λαού
 • Απαράδεκτη η επίκληση της άγνοιας από μέρους του προέδρου-πλήττει την αξιοπιστία του κράτους
 • Άμεσες οι ευθύνες του Προέδρου
   

(Τελευταία Ενημέρωση 12.49)

Οι ευθύνες όπως αναφέρονται στο πόρισμα

 • Ο Υπουργός Άμυνας βαρύνεται με πολύ σοβαρές ευθύνες (θεσμικές και προσωπικές).
 • Ο Υπουργός Εξωτερικών βαρύνεται με πολύ σοβαρές ευθύνες (θεσμικές και προσωπικές).
 • Η κύρια ευθύνη όμως ανήκει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος προΐσταται του Κράτους και της Κυβέρνησης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει τη μεγίστη ευθύνη για την ανεπάρκεια, την αμέλεια και την ολιγωρία που επιδείχθηκαν.

Τα συμπεράσματα Πολυβίου για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει, ήταν απόλυτα αναγκαίο να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα με βασικό στόχο τη διασφάλιση των ζωτικών συμφερόντων της πολιτείας και των πολιτών.

 • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ο ίδιος αναλάβει τη διαχείριση του επικίνδυνου φορτίου (τόσο στην πραγματικότητα όσο και στα μάτια των άλλων εμπλεκομένων), έχοντας τον υπέρτατο έλεγχο αυτού.
 • Ήταν οι αποφάσεις και η πολιτική του Προέδρου που οδήγησαν στη μακρά παραμονή του φορτίου στην Κύπρο, υπό τις απαράδεκτες συνθήκες φύλαξής του.
 • Η ουσία του πράγματος είναι ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην υπό εξέταση περίπτωση απέτυχε να μεριμνήσει ή έστω να λάβει στοιχειώδη μέτρα για την ασφάλεια πολιτών της κυπριακής Δημοκρατίας, και ιδιαίτερα στρατιωτών και πυροσβεστών.
 • Τονίζω, διευκρινίζω και καταλήγω ότι δεν αναφέρομαι απλώς σε θεσμική και εξ αξιώματος πολιτικής ευθύνη, που πάντα υπάρχει. Στην προκειμένη περίπτωση, καταλογίζω στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σοβαρότατες προσωπικές ευθύνες για το τραγικό συμβάν και τις συνέπειές του.

Το Sigmalive έχει εξασφαλίσει το πόρισμα όπου εντοπίζονται “άμεσες, συγκεκριμένες, αδιαμφισβήτητες και σοβαρότες ευθύνες” για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

“Δυστυχώς, με βάση τα γεγονότα, όπως προκύπτουν από τη μαρτυρία που τέθηκε ενώπιον μου, δεν έχω επιλογή από του να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει σοβαρότατες θεσμικές και προσωπικές ευθύνες σε σχέση με το υπό διερεύνηση θέμα και για την τραγωδία που ακολούθησε. Το συμπέρασμα μου είναι ότι η κύρια ευθύνη για την τραγωδία και τα συνεπακόλουθα της βαρύνει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας”.

Τα τελικά συμπεράσματα του κ. Πολυβίου χωρίζονται σε έξι γεγονότα τα οποία όπως σημειώνει ο επίτροπος «μιλούν από μόνα τους». Το πρώτο είναι ότι αφίχθηκε στην Κύπρο εκ φύσεως επικίνδυνο φορτίο και η Κυβέρνηση θα έπρεπε να μεριμνήσει ούτως ώστε τουλάχιστον τα κύρια εμπλεκόμενα και ενδεχόμενα επηρεαζόμενα πρόσωπα να έχουν πλήρη γνώση για το περιεχόμενο των εμπορευματοκιβωτίων κάτι που δεν έγινε.

 Το δεύτερο γεγονός έχει να κάνει με το χώρο φύλαξης για τον οποίο αναφέρεται ότι «ουδείς ικανοποιητικός ή επαρκής λόγος έχει δοθεί γιατί το φορτίο να τοποθετηθεί ή να παραμείνει στο συγκεκριμένο χώρο και με το συγκεκριμένο τρόπο (…) Η πραγματικότητα όμως παραμένει αδιαμφισβήτητη- το φορτίο [που κατασχέθηκε διότι περιείχε πυρομαχικά και/ή εκρηκτικά τοποθετήθηκε σε στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς σε συνθήκες πλήρους και προκλητικής ανασφάλειας για 2 ½ χρόνια. Το φορτίο δεν τοποθετήθηκε μόνο σε ακατάλληλο χώρο. Τοποθετήθηκε με ασύγγνωστη αμέλεια και πλήρη αδιαφορία σε έναν από τους πλέον επικίνδυνους χώρους στην Κύπρο. Το γεγονός αυτό θα έπρεπε να είναι γνωστό στους Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών καθώς και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

 
Το τρίτο γεγονός είναι ότι δεν υπήρξαν σαφείς μηχανισμοί ή διαδικασίες και δεν συζητήθηκε το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, Οι όποιες συσκέψεις έγιναν ήταν περιστασιακές και απεδείχθησαν αναποτελεσματικές. (…) Ακόμη και όταν διαβλέπονταν οι κίνδυνοι, υπερίσχυαν ασφείς και ατεκμηρίωτοι «πολιτικοί λόγοι» καθώς και «πολιτικές φοβίες», με αποτέλεσμα τη συνέχιση της απαράδεκτης κατάστασης πραγμάτων που έκδηλα εγκυμονούσε σοβαρότατους κινδύνους για την ασφάλεια αθώων ανθρώπων.

Το τέταρτο γεγονός ότι παρέμεινε το φορτίο στο συγκεκριμένο χώρο για 2 ½ χρόνια για αδιευκρίνιστο λόγο. Μία απάντηση είναι ότι οφείλεται στη συμφωνία του Προέδρου με τον Ασάντ. Αποδέχομαι τη διαβεβαίωση του Προέδρου ότι δεν είχε ποτέ την πρόθεση να υλοποιήσει τη συμφωνία. Οι αρμόδιοι Υπουργοί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας γνώριζε ότι το φορτίο τύγχανε υπαίθριας εναποθήκευσης εντός ενεργού στρατοπέδου της Εθνικής Φρουράς. Γνώριζαν επίσης για τη συνεχή και αυξανόμενη επικινδυνότητα του φορτίου, και πιο συγκεκριμένα ότι εν όψει του περιεχομένου του φορτίου, η επικινδυνότητα του αυξανόταν με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η διαπίστωση από μόνη της, συνιστά res ipsa loquitur, που συνεπάγεται αδυσώπητη θεσμική και προσωπική ευθύνη τόσο για τους Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών όσον και για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το πέμπτο γεγονός έχει να κάνει με την άρνηση της συνδρομής οποιασδήποτε άλλης χώρας. Ο λόγος είναι ότι η Κυβέρνηση προσπαθούσε να συνεννοηθεί με το Ιράν και τη Συρία αλλά και ότι ακόμη και όταν υπήρξαν προσφορές δεν αξιοποιήθηκαν. Επίσης υπήρξε κωλυσιεργία από τους Υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών.  Ο λόγος για όλα αυτά είναι η αδράνεια, η ολιγωρία και η ανευθυνότητα στο ανώτατο πολιτειακό και κυβερνητικό επίπεδο. Η Κυβέρνηση επέδειξε, τουλάχιστο, πλήρη ανεπάρκεια στο χειρισμό ενός θέματος υψίστης σημασίας.

Το έκτο γεγονός είναι ότι στο τελικό στάδιο, όταν υπήρξε διόγκωση και έκρηξη του ενός εμπορευματοκιβωτίου, και πάλι επεδείχθη πρωτοφανής σύγχυση, αδράνεια και ολιγωρία. Έπρεπε να ληφθούν άμεσες αποφάσεις. Αντί συντονισμού των διαφόρων εμπλεκομένων προσώπων και υπηρεσιών, επεκράτησε το πλήρες χάος. Αντί να εκκενωθεί το στρατόπεδο και η γύρω περιοχή και να ληφθούν εκείνα τα μέτρα τα οποία ήταν εφικτά για να μετριαστεί ο κίνδυνος ή τουλάχιστο οι επιπτώσεις της έκρηξης συμπεριλαμβανομένων των τεράστιων ζημιών στο Σταθμό της ΑΗΚ, επεκράτησε σύγχυση και πανικός, με σπασμωδικές κινήσεις και αναποτελεσματικούς χειρισμούς. Ακόμη και τότε, παρά τις τεράστιες δυσκολίες θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα πρωτίστως η εκκένωση του στρατοπέδου που θα μείωνε τις απώλειες και ζημιές. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ.

——————————–

O Πόλυς Πολυβίου παρέδωσε στις 8 πρωί το πόρισμα της μονομελούς Ερευνητικής Επιτροπής για την τραγωδία στο Μαρί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παραλαμβάνοντας το πόρισμα, ο Πρόεδρος Χριστόφιας είπε επί λέξει: «Σκληρή δουλειά, να ‘στε καλά, όλα θα γίνουν όπως έχουν αποφασιστεί».

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Πολυβίου σε δηλώσεις του είπε ότι «παρέδωσα το πόρισμα μου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Του εξήγησα τις βασικές καταλήξεις μου. Με δέχθηκε με μεγάλη ευγένεια, όπως πάντοτε, είχαμε μια πολύ φιλική συζήτηση και αυτό ήταν. Ο Πρόεδρος, φυσικά, και το Υπουργικό θα μελετήσουν το πόρισμα».

Ερωτηθείς αν ο ίδιος αισθάνεται ήσυχος με τη συνείδηση του, ο κ. Πολυβίου είπε ότι «εργάστηκα το καλοκαίρι. Με είχε τιμήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με αυτό το έργο. Ηταν μια δύσκολη αλλά και τιμητική ανάθεση. Ηταν πρώτη φορά που Πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε Ερευνητική Επιτροπή για να μελετήσει τον ίδιο και την Κυβέρνησή του. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως θα θυμάστε, υπέβαλε εαυτόν σε εξέταση σε δημόσια συνεδρία. Εκανα ό,τι μπορούσα, ετοίμασα ένα πόρισμα το οποίο πιστεύω ότι είναι πλήρες. Φυσικά, όπως όλα, θα κριθεί. Αλλά είμαι ήσυχος, ναι».

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του Sigmalive μέχρι και την τελευταία στιγμή υπήρξαν παρασκηνιακές πιέσεις στον Πόλυ Πολυβίου ώστε να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για σήμερα δημοσιογραφική διάσκεψη με το δικαιολογητικό ότι η δημοσιοποίηση του πορίσματος είναι ευθύνη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κ. Πολυβίου ήταν κάθετος ότι η δημοσιοποίηση θα γινόταν όπως είχε προγραμματιστεί και αρνήθηκε να αναβάλει τη δημοσιογραφική διάσκεψη.

Πηγές από τους φορείς που ήδη παρέλαβαν το πόρισμα, κάνουν λόγο για πολιτικές και θεσμικές ευθύνες που βαραίνουν τον Δημήτρη Χριστοφια

Ο πρόεδρος της ερευνητικής επιτροπής συναντήθηκε στις 09:00 στη βουλή με τον Πρόεδρο του Σώματος Γιαννάκη Ομήρου και του παρέδωσε το πόρισμα.

Παραλαμβάνοντας το πόρισμα, ο κ. Ομήρου ευχαρίστησε τον κ. Πολυβίου για την ταχύτητα την οποία επέδειξε στην τήρηση της προθεσμίας για ολοκλήρωση του πορίσματος και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το πόρισμα θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να ικανοποιηθεί το περί δικαίου αίσθημα του λαού και να αποδοθούν, όπως είπε, πολιτικές ευθύνες εκεί και όπου ανήκουν, όπως ήταν το ζητούμενο.

Αναμένουμε, είπε, την ολοκλήρωση της ποινικής έρευνας για καταλογισμό ποινικών ευθυνών και προσαγωγή παντός ενεχομένου στα δικαστήρια.

To πόρισμα παραδόθηκε και στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Πέτρο Κληρίδη ο οποίος παραλαμβάνοντας το, ευχαρίστησε τον κ. Πολυβίου για τη σύνταξη του πορίσματος, σημειώνοντας ότι ο ίδιος γνωρίζει ότι “έχει γίνει μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά μέσα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο”.

”Τόσο σύντομα που ούτε και εγώ θα το πίστευα ότι θα μπορούσατε να ανταποκριθείτε στα χρονοδιαγράμματα που δώσατε”, σημείωσε.

Ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ακόμη ότι θα μελετήσει το πόρισμα, όπως και τα πρακτικά των ακροάσεων, προσθέτοντας ότι θα μελετήσει και τα πορίσματα και τα συμπεράσματα της Αστυνομίας ”και θα προχωρήσουμε στο δικό μας δρόμο”.

Από την πλευρά του, ο κ. Πολυβίου ευχαρίστησε τον Γενικό Εισαγγελέα για την εμπιστοσύνη που επέδειξε στο πρόσωπό του, προσθέτοντας ότι ”έγινε πολλή δουλειά”.

«Δεν είμαι αυτόματος»
 
«Δεν είμαι αυτόματος» ήταν η πρώτη αντίδραση του Προέδρου, όταν ρωτήθηκε στο ναυτιλιακό συνέδριο αν διάβασε το πόρισμα.

Γ. Ομήρου: «Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την εκτελεστική εξουσία»

H ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την εκτελεστική εξουσία και ουδεμία πολιτική ευθύνη φέρει η Βουλή των Αντιπροσώπων δήλωσε πριν λίγο ο Πρόεδρος της Βουλής, Γιαννάκης Ομήρου, λέγοντας ότι ένα πρώτο σημαντικό αίτημα, που αφορά την ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος του λαού έχει εκπληρωθεί, διαπιστώθηκαν και κατανεμήθηκαν οι πολιτικές ευθύνες, ύστερα από μία ερευνητική διαδικασία. Αναμένουμε, είπε, ότι και το δεύτερο αίτημα του λαού, που αφορά τον καταλογισμό των ποινικών ευθυνών και την προσαγωγή παντός ενεχομένου ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων θα ικανοποιηθεί το συντομότερο.

Η ad hoc Επιτροπή της Βουλής, που συστάθηκε για την παρακολούθηση των ερευνών για την τραγωδία της 11ης Ιουλίου, ανέφερε, θα συνεχίσει τη λειτουργία της μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής έρευνας.

Στις 12 ο κ. Πολυβίου θα κοινοποιήσει στα ΜΜΕ, μέσω συνέντευξης τύπου, το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής. Το πόρισμα Πολυβίου είναι ογκωδέστατο και περιλαμβάνει όλο το μαρτυρικό υλικό, αλλά και τα συμπεράσματα του Προέδρου της Ερευνητικής Επιτροπής. Αποτελείται από 600 σελίδες και χωρίζεται σε αρκετές ενότητες.
 
Ο Πρόεδρος της μονομελούς Επιτροπής αναμένεται να διανείμει τις ασήκωτες ευθύνες ενός συστήματος που απέτυχε, με αναφορές σε όλους ανεξαιρέτως τους πρωταγωνιστές. Ο Πόλυς Πολυβίου θα καταγράφει στο πόρισμά του τις σοβαρότατες ευθύνες του Προέδρου Χριστόφια, ως του τελικού χειριστή του θέματος και του προσώπου, που όφειλε και θα έπρεπε να ήλεγχε την πορεία και την εξέλιξη του ζητήματος, αλλά να ελάμβανε και την τελική πολιτική απόφαση.
 
Η συνέντευξη τύπου του κ. Πολυβίου θα μεταδοθεί ζωντανά από το Ράδιο Πρώτο, το οποίο θα συνδεθεί με την τηλεόραση του Sigma και την εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», η οποία θα αρχίσει στις 11:50. Το Sigmalive θα καλύψει επίσης ζωντανά την όλη διαδικασία με βίντεο και συνεχείς ενημερώσεις.

Βίντεο

Μόνιμα