Antistasi

Στην κοινωνία μας ο ρόλος των γραικύλων και των ανθρώπων που δεν μπορούν να προσδιορίσουν την εθνική τους καταγωγή (μάλλον μπορούν, αλλά την κρύβουν για να μην αποκαλυφθούν) είναι γνωστός. Φαίνεται ότι οι «άνθρωποι» αυτοί, στο πρόσωπο της «ιμπεριαλιστικής» (όπως θα έλεγαν ο Τουρκόφιας και τα συναφή) Ευρωπαϊκής Ένωσης , έχουν βρει τον τέλειο σύμμαχο όχι μόνο για να εκριζώσουν μια για πάντα από τις κοινωνία μας οτιδήποτε εθνικό, αλλά και να μας εξαφανίσουν ακόμα και δημογραφικά.
Διαβάστε παρακάτω τι απεργάζεται η Κυπριακή Δημοκρατία.

Προσέξτε την τελευταία παράγραφο: επειδή η Κύπρος είναι το «νοτιότερο άκρο της Ε.Ε.», πρέπει …. να μάθουμε να «εντάσσουμε» και να «ενσωματώνουμε» τους αλλόφυλους καλύτερα από κάθε άλλη χώρα και όχι να είμαστε περισσότερο σκληροί απέναντί τους.

Το Α΄ εξάμηνο του 2011 ( Ιαν – Ιουν) θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο Κοινωνικές, Πολιτιστικές και Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, στα πλαίσια προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου, με στόχο την αλληλογνωριμία, αλληλεπίδραση και αλληλοκατανόηση μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ) και της τοπικής κοινωνίας.

Εκδηλώσεις Διαπολιτισμικής Ανταλλαγής και Αμοιβαίας Αλληλεπίδρασης
• Πολυπολιτισμικά φεστιβάλ
• Παγκύπριο διαγωνισμό ζωγραφικής
• Έκθεση ζωγραφικής στη Λάρνακα
• Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης
• Ραδιοφωνικές συνεντεύξεις
• Τουρνουά αγώνων ποδοσφαίρου (futsal) σε Λευκωσία και Λάρνακα και
• Kυνήγι θησαυρού στην Πάφο.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στη δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, το οποίο έχει διάρκεια από το 2007 μέχρι και το 2013.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος
• Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και αλληλοκατανόησης μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών και της τοπικής κοινωνίας με στόχο την άμβλυνση διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν από την άγνοια της παράδοσης, της κουλτούρας και των εθίμων της κάθε πλευράς.
• Υποβοήθηση της διαδικασίας ένταξης ΥΤΧ στην κυπριακή κοινωνία μέσω των προτεινόμενων πολυπολιτισμικών εκδηλώσεων, βελτίωση πρακτικών κα πολιτικών που εφαρμόζονται σε σχέση με τους ΥΤΧ, μέσω των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, σχετικών άρθρων σε εφημερίδες και περιοδικά.
• Προσέγγιση των τοπικών αρχών για ένταξη παρόμοιων εκδηλώσεων στα κοινοτικά τους προγράμματα.
• Προώθηση της διαπολιτισμικότητας και αλληλεπίδρασης.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών

Σκοπός

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών είναι η υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την ομαλή ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών με διαφορετικό οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό, γλωσσικό και εθνοτικό υπόβαθρο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και για την τήρηση των όρων διαμονής τους.

Στόχοι

• προώθηση της θεσμοθέτησης και εφαρμογής διαδικασιών εισδοχής των υπηκόων τρίτων χωρών,
• ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ένταξης των νεοαφιχθέντων υπηκόων τρίτων χωρών στα κράτη μέλη,
• ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν πολιτικές και μέτρα ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών,
• συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, εντός και μεταξύ των κρατών μελών, σχετικά με την ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

Κυπριακή Δημοκρατία

Η Κύπρος ως ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλει τα τελευταία χρόνια σημαντική προσπάθεια να διαχειριστεί αποτελεσματικά την νόμιμη και παράνομη μεταναστευτική ροή.

Προτεραιότητες

• η υλοποίηση δράσεων για την εφαρμογή των «Κοινών Βασικών Αρχών της πολιτικής ένταξης των μεταναστών στην Ε.Ε.»,
• η ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης της προόδου που επιτυγχάνεται στην προσαρμογή των πολιτικών και των μέτρων και στη διευκόλυνση του συντονισμού της συγκριτικής μάθησης.
• η οικοδόμηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και
• η ανταλλαγή με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη εμπειριών, πρακτικών και πληροφοριών αναφορικά με την ένταξη πολιτών τρίτων χωρών.

Για την Κύπρο έχει ιδιαίτερη σημασία ως διαπολιτισμικός – μεταναστευτικός σταθμός της Ανατολικής Μεσογείου και του Νοτιότερου άκρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ένταξη και η ενσωμάτωση των Υπηκόων Τρίτων Χωρών, γιατί θα συμβάλει στην ορθολογιστική ανάπτυξη του τόπου, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το σεβασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας στις αρχές και τις αξίες της ισότητας, της αλληλεγγύης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλων εκείνων που ζούνε και εργάζονται στο νησί της Αφροδίτης, ανεξαρτήτου καταγωγής, θρησκείας, χρώματος και πολιτιστικών καταβολών.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Intercollege ΛΑΡΝΑΚΑ

Βίντεο

Μόνιμα