Antistasi

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των Φιλολόγων για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα, τα οποία έχουν δομηθεί, καθώς φαίνεται, σύμφωνα με τη «νέα φιλοσοφία» (;) της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, πραγματοποιήθηκαν στις 21 και 24 Ιανουαρίου 2011 πεντάωρα σεμινάρια σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας , της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας και των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο.

Στα πιο πάνω σεμινάρια, εκτός από το γενικόλογο Ενημερωτικό Δελτίο για τα «Νέα Αναλυτικά Προγράμματα», δεν δόθηκε στους συμμετέχοντες κανένα άλλο διευκρινιστικό έντυπο υλικό που να αφορά τη δομή και το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων.  Φαίνεται πως σκοπίμως δεν δόθηκε για να μην έχει ο εκπαιδευτικός απτό υλικό στα χέρια του ώστε να έχει καθαρή εικόνα γι’ αυτό και να μπορεί να το θέτει κάτω απ’ το μικροσκόπιο της επανεξέτασης.

Τις ανακοινώσεις των σεμιναρίων πραγματοποίησαν σύμβουλοι καθηγητές και επιθεωρητές του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και διδάσκοντες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου που συμμετέχουν στη επαναδιαμόρφωση των «νέων» σχολικών βιβλίων.

Οι ανακοινώσεις των ομιλητών αναλώθηκαν σε χιλιοειπωμένες θεωρητικολογίες και άχρωμες αοριστολογίες σχετικά με τα «Νέα Αναλυτικά Προγράμματα» (:  στόχος το «ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο (!)», ο «κριτικός γραμματισμός» (!) κ.τ.ό.), με μια γλώσσα ξύλινη και με νεοφανείς όρους σχεδόν ακαταλαβίστικους.

Στο παρόν άρθρο θα σταθώ ιδιαίτερα στην ανακοίνωση της συμβούλου («υποστηρίκτριας») η οποία αναφέρθηκε στο μάθημα της Λογοτεχνίας Α’ και Β’ Γυμνασίου και η οποία ανακοίνωση δημιούργησε και τις περισσότερες απορίες, αλλά και αντιδράσεις.

Όσον αφορά στα άλλα μαθήματα και δη του μαθήματος της Ιστορίας, το οποίο αποτελεί και την πέτρα του σκανδάλου για την ελληνική μας παιδεία, θα επανέλθουμε με πιο ολοκληρωμένες και πιο συγκεκριμένες απόψεις.

Σταχυολογώ, λοιπόν, τις κυριότερες παρατηρήσεις που κατατέθηκαν εν συντομία, σχετικά με το μάθημα της λογοτεχνίας:

Τα εγχειρίδια της Λογοτεχνίας δεν θα φέρουν πλέον τον τίτλο Νεοελληνική Λογοτεχνία, αλλά απλώς Λογοτεχνία.  Τα παιδιά δηλ. δεν θα διδάσκονται πλέον ελληνική λογοτεχνία, λες και δεν είναι Ελληνόπουλα.  Προφανώς, σύμφωνα με τη νέα «φιλοσοφία» (!!), θα πρέπει να αποστασιοποιηθούν από το ελληνικό λογοτεχνικό περιβάλλον, που θεωρείται κατά βάση ελληνοκεντρικό! και άρα εθνικιστικό!].

Το εγχειρίδια της Λογοτεχνίας της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου θα περιλαμβάνουν μόνο τρεις (!!!!) Θεματικές Ενότητες.  Οι σημαντικότατες Ενότητες Τα Μικρασιατικά, Θρησκευτική Ζωή, Οι Πρόσφυγες, Ο καημός της ξενιτιάς, Ο ελληνισμός έξω από τα σύνορα, Οι νέοι στον αγώνα για ελευθερία, Αποδημία, και Εθνική Ζωή, που υπήρχαν στα παλαιότερα εγχειρίδια καταργούνται πια εντελώς.  Το εν χρήσει ενδιάμεσο ελλαδικό εγχειρίδιο έχει ήδη στριμώξει /συγχωνεύσει σε μια μικροσκοπική ενότητα μερικές από τις πιο πάνω ενότητες.  Τώρα – με την Μεταρρύθμιση (!!) – καταργούνται όλες ανεξαιρέτως οι πιο πάνω ενότητες).

Ερωτήματα που αναφύονται:  τι εγχειρίδιο είναι αυτό στο οποίο δεν θα περιλαμβάνονται κείμενα που αφορούν την εθνική και θρησκευτική ζωή μας ως Ελλήνων;  Ποια θα είναι τα πρότυπα των παιδιών μας;  Πού πάνε οι αγώνες και οι ήρωες του έθνους που έπεσαν για την ελευθερία μας, ιδωμένοι αυτοί μέσα από την αισθητική και  συναισθηματική λειτουργία της λογοτεχνίας;  Ποια παράλληλα κείμενα θα διδάσκονται κατά τις εθνικές επετείους;  Ή μήπως θα καταργηθούν κι αυτές σε ένα επόμενο ανύποπτο στάδιο;  Τι γίνεται με τα θρησκευτικά κείμενα, της ανατολικής Ελληνορθόδοξης χριστιανικής μας παράδοσης;  Τι γίνεται με τις θρησκευτικές εορτές του ελληνορθόδοξου σχολείου μας, μαζί με τις οποίες κείμενα της λογοτεχνίας θα πρέπει παράλληλα (ως είθισται) να διδαχθούν;  Θα καταργηθούν κι οι θρησκευτικές αυτές εορτές σε ανύποπτο χρόνο;  Τι είδους πολίτες θέλουν να δημιουργήσουν σ’ αυτό τον τόπο οι «μεταρρυθμιστές» (!!);

 Τις απαντήσεις και τα συμπεράσματα αφήνουμε τον αγαπητό αναγνώστη να τα εξαγάγει από μόνος του.

Τα εγχειρίδια, εξ όσων έχουμε καταλάβει (;) απ’ τις βιαστικές και ασαφείς πληροφορίες που δόθηκαν, θα εκδοθούν στην Κυπρο (από την ΥΑΠ του Υπ.Π.Πο. Κύπρου προφανώς) και βρίσκονται σε φάση σταχυολόγησης και συγκρότησης (;).  Μέχρι στιγμής δεν έχει δει κανείς το περιεχόμενο αυτών των βιβλίων!  Προφανώς θα το σερβίρουν σε χρόνο ανύποπτο και ως τετελεσμένο γεγονός και οπωσδήποτε πριν το τέλος της θητείας του κυβερνόντος κόμματος.

Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω είναι ολοφάνερο πλέον πως τροχιοδρομείται και προωθείται μεθοδικά και ανεπαίσθητα από τους «σοφούς» των Νέων Α.Π. (με τη συνδρομή του Υπ.Π.Πο. και την υποστήριξη του κράτους), η αποεθνοποίηση και ο αφελληνισμός της κυπριακής παιδείας στο βωμό της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, προφανώς.  Η ελληνοτουρκική, όμως, προσέγγιση είναι η μία παράμετρος και το πρόσχημα.  Βαθύτερη ανάλυση του ζητήματος, πιστεύουμε, οδηγεί στις επιταγές της Νέας Τάξης Πραγμάτων που θεωρεί τους Έλληνες ανυπότακτους και απείθαρχους και ως εκ τούτου για να τους εντάξει στα σχέδιά της, τούς θέλει αποκομμένους από τις εθνικές, ιστορικές, θρησκευτικές και γλωσσικές τους ρίζες για να μπορέσει να τους ελέγξει.

Εν ολίγοις, διενεργείται, πιστεύουμε, από «σκοτεινές δυνάμεις» (πλέον δεν είναι και τόσο σκοτεινές), από τα διάφορα «ιδρύματα», από τις «ΜΚΟ» (UNOPS, Σόρος κ.τ.ό.), αλλά και από τους εδώ εντολοδόχους τους, ένας ανελέητος πόλεμος κατά του ελληνισμού γενικότερα.  Εάν το πείραμα της Κύπρου επιτύχει, είπαν οι «σοφοί», η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση – βλ. Απορρύθμιση – θα μεταφερθεί και στον ελλαδικό χώρο) (!).

Πιστεύουμε ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, οι συντεχνιακές της οργανώσεις, αλλά και όλοι οι Κύπριοι πολίτες θα πρέπει να αντιδράσουν δυναμικά, και ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς για την ποιότητα της επερχόμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και κυρίως για τον αφελληνισμό που υποχθόνια αυτή η μεταρρύθμιση προωθεί.

 

Σταύρος Χριστοφορίδης

Φιλόλογος

Κίνημα Ελληνικής Αντίστασης 

Βίντεο

Μόνιμα