Antistasi

Έρχονται καθημερινά στην Κύπρο κατά δεκάδες, είτε νόμιμα είτε παράνομα. Μετά, ζητούν πολιτικό άσυλο και βαφτίζονται «πολιτικοί πρόσφυγες», παρόλο που η συντριπτική τους πλειοψηφία ευρίσκεται εδώ απλά και μόνο για οικονομικούς λόγους. Τελευταία, η διαδικασία αυτή έχει γίνει πολύ της μόδας. Βγάλαμε όνομα ότι αγαπάμε τους πολιτικούς πρόσφυγες και ότι τους καλωσορίζουμε δίδοντάς τους οικονομικά και άλλα βοηθήματα και οφέλη από το στέρημά μας, σε βαθμό μάλιστα που πολλοί από μας να τους ζηλεύουν.

Αφού αρχίσουν να απολαμβάνουν τα αγαθά και τα δικαιώματα που τους παρέχει το κράτος (κάτι που ποτέ τους δεν ονειρεύθηκαν), μεταδίδουν το χαρμόσυνο μήνυμα στους συγγενείς και φίλους τους. Αυτοί, με τη σειρά τους, καταφθάνουν καθημερινά στην Κύπρο και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Η Κύπρος έχει κυριολεκτικά πλημμυρίσει από αποχρώσεις αγνώστων ξένων προσώπων, ενδυμασιών, γλωσσών αλλά και προβλημάτων. Μερικές παλιές γειτονιές έχουν ήδη μετατραπεί σε γκέτο.

Τα κίνητρα της Κυβέρνησης για την πολιτική αυτή δεν είναι καθαρά. Η Κυβέρνηση αρχικά ισχυριζόταν ότι απλά εφάρμοζε κάποιαν Οδηγία της Ε.Ε. και μας καθησύχαζε λέγοντας ότι επρόκειτο για ελεγχόμενο αριθμό πολιτικών προσφύγων. Σε κάποιο στάδιο, όμως, ο λαός δεν επείθετο πλέον με την αιτιολογία αυτή, ιδιαίτερα όταν έβλεπε χώρες σαν τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία, βασικά μέλη της Ε.Ε., να ακολουθούν μίαν εντελώς διαφορετική πολιτική στο θέμα τούτο. Γι’ αυτό, η Κυβέρνηση άρχισε πλέον να μας τους παρουσιάζει σαν οικονομικούς πρόσφυγες και να τους παραλληλίζει με τους Κύπριους μετανάστες της αρχής του περασμένου αιώνα. Με τον παραλληλισμό αυτό η Κυβέρνηση συνεχώς προσπαθεί να κερδίσει τη συμπάθειά μας και επιχειρεί να μας πείσει πως θα πρέπει να τους αποδεχθούμε και να τους εγκολπωθούμε, και μας βαφτίζει «ρατσιστές» αν δεν συμφωνούμε. Μάλιστα, μας φοβερίζει με θέσπιση τιμωρητικού νόμου. Διαφαίνεται πως οδηγούμαστε σιγά-σιγά σε διαφοροποίηση των αξιών μας.

Με τα πιο πάνω δημιουργείται έντονα η υποψία ότι η πολιτική αυτή επικεντρώνεται και σε έναν απώτερο σκοπό: Να πετύχει τη σταδιακή αποδοχή μας του πολύ μεγάλου αριθμού Τούρκων εποίκων που θα παραμείνει νόμιμα στην Κύπρο μετά από μια λύση. Όπως είναι γνωστό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη εξαγγείλει την αποδοχή του για 50.000 εποίκους (χωρίς μάλιστα να δώσει ορισμό στη λέξη «έποικος»). Ο αριθμός αυτός, με τις διαπραγματεύσεις, ενδέχεται να υπεραυξηθεί. Επομένως, ο Πρόεδρος και οι συνοδοιπόροι του πολύ θα ήθελαν να μας προετοιμάσουν για να αποδεχθούμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σύμφωνα με τη λογική αυτή, η πλευρά μας θα διαφοροποιούσε σταδιακά τις αξίες της, θα συνήθιζε στην εισροή ξένων στοιχείων στην Κύπρο και θα άρχιζε να αποδέχεται τις πάμπολλες δεκάδες χιλιάδες «πολιτικών» και άλλων προσφύγων. Ιδιαίτερα, όμως, με τη πιο πάνω μέθοδο, η Κυβέρνηση αποσκοπεί στο να καλλιεργήσει το κατάλληλο κλίμα ώστε να ανεχθούμε και να αποδεχθούμε την ένταξη στην κοινωνία μας αυτού του πολύ μεγάλου αριθμού Τούρκων εποίκων.

Κάπου, όμως, ο λαός άρχισε να δυσανασχετεί και μετά να αντιδρά σθεναρά. Από την άλλη πλευρά, η Κυβέρνηση δείχνει ότι χάνει τον έλεγχό της και ότι έχει αρχίσει να ανησυχεί σοβαρά.

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

Πολιτικός Επιστήμονας και Νομικός

Βίντεο

Μόνιμα