Antistasi

 

Ένα από τα χαρακτηριστικά του δημόσιου βίου του τόπου, μετά την άνοδο του Χριστόφια στην Προεδρία, είναι η δημιουργία διαφόρων κινημάτων τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως Ελληνοκεντρικά, αντιομοσπονδιακά ή και εθνικιστικά. Τα κυριότερα κινήματα αυτού του είδους είναι το Κίνημά μας και το ΕΛΑΜ. Για το λόγο αυτό σε ευρείες λαϊκές τάξεις επικρατεί μια σύγχυση ως προς το τι είναι το καθένα και πολλές φορές παρατηρείται ταύτιση των δύο Κινημάτων. Μεγάλος αριθμός συμπατριωτών μας θεωρεί ότι αποτελούν στην ουσία ένα Κίνημα με διαφορετικά ονόματα. Το φαινόμενο αυτό έχει λάβει ακόμα πιο έντονο χαρακτήρα μετά την ανακοίνωση της καθόδου του ΕΛΑΜ στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί συμπατριώτες μας απευθύνονται σε στελέχη και μέλη του Κινήματός μας απονέμοντας συγχαρητήρια στην ιστοσελίδα μας την οποία όμως θεωρούν ότι εκφράζει το ΕΛΑΜ.

Προς αποφυγή των πιο πάνω παρεξηγήσεων το Κίνημά μας διακηρύττει τα εξής:

Το ΚΕΑ αποτελεί αυτόνομο οργανωτικά, πολιτικά και ιδεολογικά Κίνημα, το οποίο ουδεμία οργανωτική σχέση έχει ούτε και αποτελεί παράρτημα οποιουδήποτε ιδεολογικού όμορου κινήματος είτε εδώ είτε στην Ελλάδα.

Το Κίνημά μας διαπνέεται από τις αρχές του Ελληνικού Εθνικισμού με πρώτιστη όλων την αρχή ότι η Ελληνική φυλή είναι αυτόχθων στην Αιγαιίδα γη, ανάδελφη και χωρίς φυλετική συγγένεια με οποιοδήποτε άλλο έθνος και παλαίχθων στη γωνιά αυτή του πλανήτη. Απορρίπτει της αντιεπιστημονικές δοξασίες περί αρίας φυλής, λευκής ευρωπαϊκής φυλής και τα συναφή. Δέχεται απλώς ότι τα λευκά ευρωπαϊκά έθνη είναι συγγενέστερα προς τη φυλή μας μόνο κατά φαινότυπο και σε καμία περίπτωση κατά γονότυπο. Για το λόγο αυτό και ασχέτως ποιος είχε δίκαιο κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (και εμείς είμαστε οι τελευταίοι που θα πούμε ότι το δίκαιο ήταν με το μέρος των δυτικών πλουτοδημοκρατιών), εφ’ όσον ο Άξονας επιτέθηκε κατά της Ελλάδας, ορθώς οι Έλληνες αντιτάχθηκαν σ’ αυτόν πρώτα μέσα από τις τάξεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και έπειτα μέσα από τις τάξεις των εθνικιστών Ελλήνων ανταρτών.

Το Κίνημά μας εμφορείται από εθνικισμό ελληνικό τον οποίο διαμόρφωσαν οι μεγάλοι εθνικιστές διανοητές των αρχών και μέσων του 20ου αιώνα, όπως ο Π. Γιανόπουλος, Ίων Δραγούμης, Ιωάννης Μεταξάς, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτριος Βεζανής και Ιωάννης Συκουτρής, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ως πηγές τους γίγαντες της Αρχαίας Ελληνικής Σκέψης όπως Ξενοφώντα, Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Κατά συνέπεια το Κίνημά μας δεν εμπνέεται από ξένα πρότυπα και αντιτίθεται σε δοξασίες οι οποίες μπορεί να ήταν άριστες για τους λαούς τους οποίους αφορούσαν, ωστόσο στερούνται ερείσματος, όσον αφορά το δικό μας Έθνος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η αρχή του Κράτους, όπου σε αντίθεση με τον Ιταλικό φασισμό, ο οποίος θεωρεί ότι το Κράτος δημιουργεί και συγκροτεί το Έθνος, εμείς θεωρούμε ότι το Έθνος είναι προαιώνιο και απλώς το Κράτος είναι το κέλυφος το οποίο διασφαλίζει την ύπαρξη του Έθνους και την ασφαλή πρόοδο του. Για το λόγο αυτό δεν είμαστε ούτε κρατιστές ούτε εξουσιαστές. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το θέμα της πολιτειακής συγκρότησης της χώρας όπου σε αντίθεση με το πρότυπο του ηγέτη και του μονοκομματικού κράτους, το οποίο αποτελούσε βασική αρχή του γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού, εμείς πιστεύουμε στο ακομματικό κράτος, τον Ελληνικό κοινοτισμό, την άσκηση κυριαρχίας δια μέσω της ψήφου ποιότητας (μοριακή ψήφος) και την καθοδήγηση του Έθνους από την ηγούμενη μειοψηφία των εκλεκτών, η οποία αποτελεί την πνευματική αριστοκρατία του Έθνους.

Το Κίνημά μας είναι αδιάλλακτα αντιπλουτοκρατικό υπέρ της κρατικά σχεδιαζόμενης οικονομίας εντός της οποίας θα προστατεύεται και θα ενθαρρύνεται η ιδιωτική πρωτοβουλία των κεφαλαιούχων και θα πατάσσεται η κερδοσκοπική ασυδοσία των κεφαλαιοκρατών. Ένα σύστημα όπου θα υπάρχει όριο κερδοφορίας, θα ενθαρύνεται η συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων, το Κράτος θα παρεμβαίνει όπου αυτό είναι αναγκαίο και θα έχει εξαλειφθεί η φτώχια, και η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο. Φυσικά το Κίνημά μας αντιτάσσεται παντί σθένι στις αντεθνικές και αντιφυσικές μαρξιστικές δοξασίες περί ταξικής πάλης οι οποίες διασαλεύουν την εθνική ενότητα και παρακινούν τον εμφύλιο πόλεμο.

Το Κίνημά μας είναι ένθερμα οικολογικό. Απόλυτα ταγμένο στην προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού και πολιτισμικού, το οποίο απειλείται από την απληστία της πλουτοκρατικής ολιγαρχίας και τις αντιανθρώπινες και αντιφυσικές μεθοδεύσεις της παγκοσμιοποίησης οι οποίες αποτελούν ύβρη για τη Θεία Δημιουργία η οποία τα πάντα εν σοφία εποίησε.

Σ’ ότι αφορά τα πράγματα της ιδιαίτερης μα πατρίδας το Κίνημά μας φρονεί τα εξής βασικά:

(α) Πιστεύουμε σε τρία στάδια αγώνα:

–          Αποτροπή νόθας λύσης

–          Παντί τρόπω απελευθέρωση της κατεχόμενης Κύπρου

–          Άσκηση από το λαό μας του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης, που για μας    σημαίνει την ένωση με την Ελλάδα.

(β) Για το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς δεν πιστεύουμε καθόλου ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στην ομοσπονδιακή προοπτική της Ευρώπης. Πιστεύουμε στην εθνική ανεξαρτησία και στην Ευρώπη των Εθνών και των πατρίδων. Είμαστε εθνοκεντρικοί και όχι ευρωπαϊστές. Θεωρούμε ότι η μέχρι τώρα πορεία μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο πολύ μας έχει ζημιώσει παρά μας έχει ωφελήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε τη σημασία του ευρωπαϊκού παράγοντα στη στρατηγική απελευθέρωσης του τόπου μας. Ωστόσο με τον όρο αυτό εννοούμε τα εθνικά ανεξάρτητα κράτη και ιδίως τον άξονα Γαλλίας – Γερμανίας – Ρωσσίας, και όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία όπως φαίνεται και από τις τελευταίες τοποθετήσεις των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των Ευρωπαϊκών Εθνών – Κρατών και σε συγκρουσιακή σχέση με αυτά, σε σειρά ζητημάτων, όπως λαθρομετανάστευση, ύπαρξη θρησκευτικών συμβόλων σε δημόσιους χώρους, Συνθήκη Σέγκεν κτλ.   

Μετά όλα τα πιο πάνω έχει, θεωρούμε, καταστεί σαφές ότι το Κίνημά μας δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε ιδεολογική συνάφεια με κινήματα που δρουν στο χώρο, ούτε και με το ΕΛΑΜ, ασχέτως αν σε ορισμένα θέματα ιδίως στο εθνικό θέμα οι θέσεις μας είναι παραπλήσιες.         

Συνεπώς καμία ταύτιση δεν πρέπει να γίνεται και καμία σύγχυση, εκτός και αν είναι εκ του πονηρού. Όποιος εξ’ άλλου θεωρεί ότι οι αρχές του ταυτίζονται με τις αρχές του ΚΕΑ δεν έχει παρά να πυκνώσει τις τάξεις του Κινήματος.

Κίνημα Ελληνικής Αντίστασης

Βίντεο

Μόνιμα